DEVM124 Проект: Стандартизиране на методика за когнитивно и езиково развитие

Анотация:

Проектът включва изработване на план за въвеждане на нова методика за изследване на когнитивното и езиковото развититие. По възможност се работи с вече създадени методики, които могат да бъдат въведени за работа с деца в България /на български език/. Проектът трябва да представи стъпките за приспособяване на методиката към български език.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения за разработване на изследователски проект с практическа приложимост.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите се подбират в началото на семестъра.

Литература по темите:

Минчев, Б. /ред./ Психологическо изследване на детето, Веда Словена, 2000

Средства за оценяване:

представяне на проект