OOOK081D Основи на екологията

Анотация:

Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Байко Байков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: