OOOK043 Физика на Космоса и технологиите

Анотация:

Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р
доц. Христо Протохристов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: