OOOK014 Увод в семиотиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти от всички специалностил Зяапознава със знаковата природа на културата и комуникациите.

Семиотиката е сравнително нова научна дисциплина от гледна точка на създаването на нейните теоретични основи, като наука за знаците и знаковите системи.

Студентите имат възможност да постигнат познания в областта на нови подходи на академичното мислене и интердисциплинарния начин на решаване на житейски, психологични и професионални задачи.

В курса са включени лекции, запозваващи с европейската и американската традиция в семиотичните изследвания.

В свободни дискусии се обсъждат знаковите похвати във различните видове изкуства.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Мария Попова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще могат да правят анализи и да решават задачи, в основата на които лежи точното и адекватно интепретиране на значението и смисъла на предварителните условия.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История на семиотичната идея

2.Основни понятия в семиотиката

3.Език, видове езици

4 Език, реч, интерпретация

5.Семиологията на Фердинванд дьо Сосюр

6.Семиотиката на Чарлз Пърс

7.Границите на семиотиката - Умберто Еко

8.Смисъл и значение. Важно ли е възприятието

9.Семиосфера и култура - Юрий Лотман

10.Пансемиотиката на Томас Сибиък

11.Семиотика и кино

12.Семиотика и литература

13.Семиотика и реклама

14.Семиотика и бизнескомуникации

Литература по темите:

1. Сборници от Ранноесенните школи по семиотика

2. Въображението на знака, Ролан Барт

3 Поетика. Типологии на културата, Юрий Лотман

4. Трактат по обща семиотика, Умберто Еко

5. Семиотика и комуникации, Мария Попова

6. Семиотични тетрадки І и ІІ ч., Кристиян Банков

Средства за оценяване:

Есе

Тест