OOOK214 Южна Америка - история, култура и общество

Анотация:

Южна Америка – култура, митове и реалности

Курсът лекции има за цел да запознае с основни характеристики на културата на Южна Америка, да разкрие пътищата за успешното изследване на социокултурното й развитие. В лекциите се прави анализ на историческото развитие на доколумбовите култури, очертават се както техните особености, така и техни „универсални“ характеристики в паралел с други древни култури от Изтока и Средиземноморието. Културната история след Конкистата и европейския ренесанс в курса се представя в контекста на взаимоотношенията между субконтинента и света, и по-специално Европа, до наши дни.

Цели:

• Да запознае с културата на Латинска Америка и нейните многообразни връзки с други части на света

• Да създаде разбиране за съществуването на приемственост между културите в различни епохи и механизмите на диахронната и синхронна приемственост;

• Да създаде основа за разбиране на интеркултурните процеси, с което същевременно се преследва по-доброто разбиране на сегашните социални и културни процеси в началото на третото хилядолетие;

• Да въведе в проблемите на културните взаимодействия на древните култури и съвременната култура.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни названия, понятия и феномени от културата на Латинска Америка и нейните многообразни връзки с други части на света;

• основни характеристики на интеркултурните процеси, основа за по-доброто разбиране на съвременните социални и културни процеси.

2) могат:

• да сравняват древни и съвременни културни явления от Стария и Новия свят;

• да разбират феномени на отдалечени във времето култури в съпоставка със съвременната култура;

• да резюмират научна литература по темата
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Америка и „заселването на света“: кратък преглед на „американския човек“

2 Доколумбовите цивилизации – енигми и трудности при обясняването на възникването им.

Източници за изучаване на културата им

3 Цивилизационните процеси в Мезоамерика (олмеки, Теотихуакан, толтеки, маи, ацтеки) и Андинския културен кръг (инки)

4 Религия и митология

5 Развитие на науките. Писменост и календар

6 Архитектура

7 Живопис и скулптура. Керамика и текстил

8 Тест

9 Европа по време на откриването на Новия свят

Срещата на две култури: октриването на Новия свят или завладяването на Америка

10 Европа след откриването на Новия свят – Европейският Ренесанс

Америка след нейното откриване – Новият свят като част от стария

11 Новото териториално разпределение на Америка – вицекралствата. Възникване и оформяне на латиноамериканските народности и нации

12 Независимостта

13 Влиянието и отзвукът на европейските идеологии в Латинска Америка

14 Латинска Америка в периода между двете световни войни и по време на студената война

15 Латинска Америка в наши дни

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

Попол Вух. Древните истории на Киче. С., 1987

Самуел Фейхоо. Американска митология. С., 1994

Ханс Прем. Ацтеките. История, култура, религия. С., 2001

George Kubler. The Аrt and Architecture of Ancient America. Yale Univ. Pess, 1990.

Edwards, L. M. Paths to progress in modern Latin America http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/7.3/edwards.html

Arnson, C. J. and co. (2007) The ‘New Left’ and Democratic Governance in Latin America. Woodrow Wilson International Center for Scholars , Latin American Program https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/NewLeftDemocraticGovernance.pdf

Hirsch, S. Without Borders, Reflections on Anarchism in Latin America. Washington University, St. Louis

Mainwaring, S. & T. Scully. (2003) The Diversity of Christian Democracy in Latin America. In Christian Democracy in Latin America: Electoral Competition and Regime Conflicts, ed. Scott Mainwaring and Timothy R. Scully. Stanford, CA: Stanford University Press.

ДОПЪЛНИТЕЛНА:

Валерий Гуляев. Маите. Тайните на изчезналата цивилизация. С., 2004

Милослав Стингъл. Инките. Поклонници на звездите. С., 1982

Милослав Стингъл. Съкровищата в градовете на маите. С., 1984

Милослав Стингъл. Индианци без томахавки. С.,1985

Льо Клезио. Мексиканската мечта. С., 2001

Диэго де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане. М., 1955.

Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Л., 1974.

Луи Боден. Инки. Быт, Культура, религия. М., 2004

Путешествие в страну богов. Мексика. Памятники древности. СПб, 2002.

Клод Франсуа Боде. Майя. Потерянная цивилизация. Москва 2008

Ю.Е.Березкин. Мифы заселяют Америку. Москва 2007

Forrest, A. & M. Middell (2015) The Routledge Companion to the French Revolution in World History. Routledge

Hobsbawn, E. J. (1990) Echoes of the Marseillaise. Two Centuries Look Back on the French Revolution. New Jersey: Rutgers University Press

Lowy, M. & C. Pompan (1993) Marxism and Christianity in Latin America. Sage Publications

Aguilar, L. E. (1978) Marxism in Latin America. Temple University Press

Morse, Ch. (2003) Latin American Anarchism. http://www.newformulation.org/3morse.htm

Muir. R. The Latin American left in government // Renewal. http://www.renewal.org.uk/articles/the-latin-american-left-in-government

Morales Padrón, Francisco (1990) Historia del descubrimiento y conquista de América. Madrid: Gredos

Petrovich Maguidóvich, Iosif (1965) Historia del descubrimiento y la exploración de Latinoamérica. Moscú: Progreso

Salinas De Gortari, Carlos (2010) La década perdida, México: Debolsillo

Galeano, Eduardo (1971) Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI

Bartolomé de las Casas (1999): Brevísima relación de la destruición de las Indias. Madrid: Castalia

Cardelús, Borja (2002): Luces de la cultura hispana. Madrid: Polifemo

Niésturj, Mijail (1972) El origen del hombre. Moscú: Mir.

Omori Varas, Jorge Las dictaduras latinoamericanas. Internet El Noticiero del Huasca

Средства за оценяване:

Реферат

Тест