OOOK180 Американска литература

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

* лекционни занятия - 20 часа

* работни семинари - 10 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие в дебат по време на семинарите);

* да запознае студентите с основните тенденции и представители на американската литература;

* да развие усет за компаративни наблюдения върху литературите;

* да провокира критическото и творческото мислене на студентите в областта на историята на американската литература и присъствието й в българската култура.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Албена Бакрачева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* основни моменти от историята на американската литература и култура;

* развиват траен интерес към литературата на Новия свят и нейното значение в световната литература.

2) могат:

* да мислят гъвкаво, критически по отношение на американската литература и нейното присъствие в общокултурен контекст.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Американската литература в теми и образи. Европейската мечта за Нов свят: американски преображения

редовна 2

2 Ранната американска писмовност: основни представители и произведения

редовна 2

3 Проповед/ораторско изкуство: ролята и силата на говорното слово и протестантските му устои в американската литература. Ралф Уолдо Емерсън: големият американски публичен оратор

редовна 2

4 Ралф Уолдо Емерсън: основни теми и произведения редовна 2

5 Хенри Дейвид Торо и уникалният му експеримент с живота: Уолдън и „Гражданско неподчинение”

редовна 2

6 Уолт Уитман: големият поет на Америка.

Емили Дикинсън: „скритото” писмо на Америка до света

редовна 2

7 Едгар Алан По: големият „неамерикански” поет на Америка и значимостта му за европейската литература

редовна 2

8 Хърман Мелвил и Натаниъл Хоторн: уникалното им сътрудничество; „Моби Дик” и „Легенда за сънната долина”

редовна 2

9 Марк Твен: Югът, хуморът, новооткритите дълбини на Америка; културното му присъствие в България

редовна 2

10 Джек Лондон и Ф. Скот Фитцджералд: превъплъщения на американската мечта в романа и разказа I редовна 2

11 Ърнест Хемингуей, Уилям Фокнър, Джон Стайнбек: превъплъщения на американската мечта в романа и разказа II редовна 2

12 Големите поети на американския 20 век: Езра Паунд, Т. С. Елиът и др. I

редовна 2

13 Големите поети на американския 20 век: Уилям Карлос Уилямс, Уолъс Стивънс, Робърт Фрост и др. II

редовна 2

14 Битници и хипита: Джак Керуак, Уилям Гинзбърг и др. редовна 2

15 Съвременната американска литература: основни представители; въздействия и значимост

редовна 2

Литература по темите:

Студентите ще получат списък на основните автори и произведения – заедно с преводните им варианти на български..

Освен това биха могли да ползват:

The Sum Is but a Morning Star. Anthology of American Literature, ed. Albena Bakratcheva, Sofia: NBU Press, 2005.

The Norton Anthology of American Literature. Vol. 1- 2, New York, 1979- (all editions)

The Penguin History of American Literature. London (all editions)

Средства за оценяване:

Есе, презентации.