OOOK174 Компютърна и комуникационна техника

Анотация:

Курсът има за цел изясняване на концепцията за компютърна и комуникационна техника. Да представи сигналите като носители на информация – телефония, телевизия, интернет и др. Да разгледа видовете преносните среди. Да представи компютърните системи и техните компоненти като – централен процесор, дънна платка, оперативна памет, мрежови и видео карти, дискови устройства, захранващи блокове и др. Да разгледа различните видове комуникационна техника като системна и мрежова част – сървъри, рутери, суичове, централи, мобилни телефони, усилватели, безжични точки за достъп, GPS и сателитна техника и др. Да повиши креативното мислене у студентите с курсови работи за усвояване на функционалностите на компютърната и комуникационна техника. Да разгледа процесите на тестване и мониторинг на основния компютърен и комуникационен хардуер и др.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

? ще знаят:

• да прилагат интердисциплинарни знания в областта на компютърната и комуникационна техника.

? ще могат:

• да придобият умения в процесите на работа и функционалностите на компютърна и комуникационна техника и системи

• да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективно обучение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• интердисциплинарниФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в компютърната и комуникационна техника. Сигнали и системи. Преносни среди

2 Компоненти на компютърните системи. Общи сведения и процеси на работа

3 Интерфейси и панели. Дънни платки. Централен процесор и охладителна система. Шини и контролери. Мрежови контролери и видеоконтролери

4 Оперативна памет. Видове и режими на работа. Оптични и магнитни дискови устройства. Твърди дискове и външни носители. Компоненти за съхраняване на информация

5 Захранващи блокове. Видове и компоненти. Процеси по инсталиране и конфигуриране на системни компоненти. Тестване и мониторинг на компютърни системи.

6 Комуникационна техника. Видове мрежи и техните компоненти. Класификация

7 Референтен комуникационен модел – OSI. Нива и функционалности. IP мрежи. Адресация, домейни и протоколи.

8 Компоненти на IP мрежите – сървъри, рутери, суичове, безжични точки за достъп и др. Функционалност и основни процеси

9 Комуникационна техника за телефония. Видове мрежи и системи и техните компоненти. Класификация

10 Мобилни клетъчни системи – GSM, UMTS, LTE и др. Функционалност на мобилната техника и основни процеси – мобилни телефони, базови станции, контролери, мобилни централи, роуминг, хендовър, локализиране и др.

11 Комуникационна техника за телевизия. Видове мрежи и системи и техните компоненти. Класификация

12 Системи за ефирна, кабелна и сателитна телевизия. Предаватели и приемници, антени, конвертори, усилватели, сплитери, мултиплексори и др.

13 Сателитна комуникационна техника. Земни орбити. Видове мрежи и системи и техните компоненти. Навигационни системи. GPS техника. Функционалност и процеси на работа.

14 Модерни и виртуални компютърни и комуникационни системи от следващо поколение.

WEB платформи и услуги.

15 Компютърна и комуникационна сигурност.

Литература по темите:

• Записки на лектора

Средства за оценяване:

ТЕСТ, КУРСОВА РАБОТА