Електронен каталог

проф. Людмил Христов

проф. Людмил Христов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
02 8110 184
Приемно време:
Сряда 9:30-11:30 109 II Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 109 II Корпус

Професионална автобиография:


Проф. Людмил Христов e Директор на Радио-телевизионния център на Нов български университет.

Проф. Людмил Христов се дипломира като магистър по „Филмово и телевизионно операторско майсторство” във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1984 г.

Работи в Студия за игрални филми „Бояна“ от 1973 до 1990 г.

Доцент по филмово и телевизионно операторство от 1999 г. и професор по филмово и телевизионно операторство от 2007 г.

Работи като филмов и телевизионен оператор на свободна практика. Оператор е на документални, рекламни, научно-популярни и игрални филми, както и телевизионни сериали и предавания.

Проф. Людмил Христов преподава в Нов български университет от 1991 г., член е на Академичния съвет на НБУ от неговото създаване до 2020 г.

През 1993 г. основава департамент „Кино, видео”, който през 1994 г. се преименува на „Кино, реклама и шоубизнес“.

В периода 1994–2000 г. и от 2006 г. до 2020 г. е ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес”. Автор е на едногодишната програма „Рекламен агент и търговски пътник” в НБУ (1994 г.) и на програма „Кино и телевизия” (1993 г.). Ръководител е на авторския колектив, създал през 2007 г. обединената програма „Визуални изкуства“. В периода 2000 – 2007 г. е директор на магистърска програма „Филмово и телевизионно изкуство“ и директор на Университетския филмов център в НБУ.

От 2009 до 2013/14 г. ръководеният от проф. Людмил Христов департамент "Кино, реклама и шоубизнес" се класира на първо място в класацията на департаментите на Нов български университет според критериите за оценяване.

Организира и участва в научни конференции в областта на висшето образование, филмовото и телевизионното изкуство и рекламните комуникации.

Многократно е включван в съставите на журита и селекционни комисии на кино- и телевизионни фестивали. Негови филми са носители на български и международни награди.

От 1997 до 2002 г. е Председател на Съвета на директорите на „София филм” ЕАД.

Председател е на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към НАОА в периода 2015-2018 г.

Председател е на Управителния съвет на „Филмаутор” в периода 2014-2016 г.

Научните интереси на проф. Христов са в областите висше образование, кино и телевизия, фотография, изкуство.

Член е на Съюза на българските филмови дейци и Съюза на българските журналисти.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: