Електронен каталог

д-р Яна Константинова

Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Яна Константинова-Давен (д-р) е преподавател в департамент „Администрация и управление“, води курсове по маркетинг на туризма, проучвания анализи и стратегия в туризма, маркетинг на лукса, позициониране на луксозния хотелиерски продукт, и др. Осъществява изследвания по икономика на туризма, проблемите на телематизацията на туризма (добри практики - Париж), на новите технологии и туристическата комуникация – форми и функции, европейска интеграция и интеркултурна комуникация - туризъм основан на знания, културно наследство и религиозен туризъм, трансфер на знания от науката към бизнеса.

Автор на статии, публикувани в български и чуждестранни научни издания – сборници, списания и др. Специализации в Университет Тулуза „Le Mirail” и Регионален лицей по хотелиерство и туризъм „Пол Ожие”, Ница. Участник в разработката на два европейски проекта, международни теренни екоизследвания, в процедури за мониторинг на проектите по Националните научни програми и др.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: