Електронен каталог

гл. ас. д-р Пламен Илиев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:30-11:30 библиотека I Корпус
Вторник 11:15-13:15 библиотека I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: