Електронен каталог

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 15:30-18:00 604 II Корпус
Петък 16:15-18:00 604 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: