Електронен каталог

гл. ас. д-р Емил Калчев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
02 8110 604
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 605 I Корпус
Вторник 16:00-18:00 605 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: