Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) е ориентирана към изграждане на специалисти, способни да създадат и развият собствени културни институции и да управляват културни/ творчески индустрии. Стремейки се да предостави възможност на студентите да придобият предприемачески и управленски знания и умения в сферата на културния мениджмънт, програмата предлага курсове в областта на финансиране в културата; разработване и управление на проекти; политики и законодателство в областта на културата и културния мениджмънт; стратегическо планиране; управление на човешките ресурси; управление на интелектуалната собственост, управление на конфликти. Обучението е съпроводено с извънаудиторни учебни форми, които включват разработване на проекти, както и практики и стажове в културни институции. Програмата е подходяща за работещи в сферата на неправителствения сектор, включително читалищна дейност), както и за хора, реализиращите се в частния бизнес и публичния сектор и развиващи дейност, насочена към културата и изкуствата.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Антонина Кардашева, д.н. ADMM293 Психология на публичното управление ADMM736 Управление на конфликти ADMM836 Самостоятелна работа: Управление на конфликти
 • проф. Иван Кабаков, д.н. ADMM732 Културни политики в България ADMM738 Стратегически дилеми на арт мениджмънта ADMM832 Самостоятелна работа: Културни политики в България
 • проф. Райна Николова, д.н. ADMM741 Право в сферата на културата и медиите ADMM763 Семинар: Решаване на правни казуси
 • проф. д-р Георги Арнаудов ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции ADMM833 Самостоятелна работа: Съвременно българско изкуство
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM456 Проект: Разработване и управление на проекти ADMM748 Управление на проекти ADMM770 Политики на ЕС в областта на образованието и културата ADMM771 Самостоятелна работа: Политики в областта на образованието и културата ADMM801 Стаж в културна институция
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMM101 Семинар "Разработване на магистърска теза"
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM735 Стратегическо планиране и управление в културата и изкуството ADMM753 Проект: Управление в публичния сектор ADMM835 Проект: Стратегическо планиране и управление в културата и изкуството ADMM901 Управление в публичния сектор
 • доц. д-р Албена Павлова ADMM787 Реклама и брандинг в изкуствата ADMM788 Самостоятелна работа: Реклама и брандинг в изкуствата
 • доц. д-р Възкресия Вихърова ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции ADMM833 Самостоятелна работа: Съвременно българско изкуство
 • доц. д-р Мария Николова ADMM780 Социални ИТ
 • доц. д-р Нина Найденова ADMM737 Сценичен мениджмънт ADMM745 Управление на държавни културни институти ADMM837 Самостоятелна работа: Сценичен мениджмънт
 • доц. д-р Соня Алексиева ADMM751 Реклама и връзки с обществеността
 • доц. Борис Данаилов ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции ADMM833 Самостоятелна работа: Съвременно българско изкуство
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM315 Мениджмънт на публичните промени
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMM540 Управление на човешките ресурси
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMM801 Стаж в културна институция
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова ADMM751 Реклама и връзки с обществеността
 • ..... ..... ADMM734 Международно културно сътрудничество и културна дипломация ADMM834 Самостоятелна работа: Международно културно сътрудничество и културна дипломация
 • Атанас Маев ADMM746 Управление на частни културни институти ADMM777 Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата ADMM778 Самостоятелна работа: Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата
 • Калина Вагенщайн ADMM746 Управление на частни културни институти ADMM777 Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата ADMM778 Самостоятелна работа: Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата
 • Кирил Илиевски ADMM772 Мениджмънт в изкуството ADMM774 Семинар: Мениджмънт в изкуството
 • Мартичка Божилова ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции ADMM833 Самостоятелна работа: Съвременно българско изкуство
 • Надя Захариева ADMM746 Управление на частни културни институти ADMM777 Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата ADMM778 Самостоятелна работа: Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата
 • Найден Тодоров ADMM745 Управление на държавни културни институти