Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява на студентите теоретични и практически знания, необходими, за да станат лидери в професиите, свързани с кризисен мениджмънт. Основната професионална ориентация на програмата е да предостави актуални знания за съвременните и бъдещи кризи, мениджмънт по време на кризисни, рискови и конфликтни ситуации, както и приоритетно използване на новите постижения в Интернет технологиите, анализът на свързан тип данни и трансфер на информация и знание в реално време, към обществото, организациите и гражданите, с цел превенция и ограничаване на опасностите за тяхното здраве и живот.

Програмата е разработена, с цел осигуряване на студентите с теоретични и практически знания, необходими за да станат лидери в професиите, свързани с кризисен мениджмънт. Основната професионална ориентация на програмата е да предостави актуални знания за съвременните и бъдещи кризи, мениджмънт по време.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. CMIM102 Обща теория на кризите CMIM152 Самостоятелна работа: Обща теория на кризите CMIM304 Управление на знание в системите при кризи NISM103 Международни конфликти и национална сигурност SECB824 Управление при кризи с невоенен характер
 • проф. Митко Стойков, д.н. CMIM103 Колективни системи за управление на кризи и извънредни ситуации CMIM153 Самостоятелна работа: Колективни системи за управление на кризи и извънредни ситуации CMIM202 Национална система за управление на кризи
 • проф. Руси Маринов, д.н. CMIM101 Интернет платформи в кризисния мениджмънт CMIM151 Самостоятелна работа: Интернет платформи в кризисния мениджмънт CMIM301 Методика за разработване на проекти по кризисен мениджмънт CMIM341 Стаж: Кризисен мениджмънт
 • проф. Толя Стоицова, д.н. CMIM107 Психолингвистичен и медиен анализ при терористични заплахи CMIM157 Самостоятелна работа: Психолингвистичен и медиен анализ при терористични атаки
 • проф. д-р Венелин Георгиев CMIM104 Управление на риска в Интернет CMIM154 Самостоятелна работа: Управление на риска в Интернет CMIM204 Информационни и аналитични способности за управление при кризи CMIM254 Самостоятелна работа: Информационни и аналитични способности за управлениена кризи RESB823 Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска SCTM252 Планиране на способности на базата на сценарии SECB820 Оценка и управление на риска
 • проф. д-р Венцислав Бондиков CMIM253 Самостоятелна работа: Медийни изследвания при кризи и рискове
 • проф. д-р Георги Ботев CMIM303 Сили за реагиране при кризи
 • проф. д-р Красимир Калинов CMIM203 Статистически изследвания при кризи и рискове CMIM252 Самостоятелна работа: Статистически изследвания при кризи и рискове
 • проф. д-р Ненко Дойков CMIM207 Управление на кризисни ситуации при терористичен акт CMIM257 Самостоятелна работа: Управление на кризисни ситуации при терористичен акт
 • проф. д-р Росен Стоянов CMIM106 Конфликтни комуникации в политиката CMIM156 Самостоятелна работа: Конфликтни комуникации в политиката JRNB011 Комуникационни практики
 • проф. д-р Христо Георгиев CMIM201 Правни и организационни основи на сигурността и управление при кризи CMIM251 Самостоятелна работа: Правни и организационни основи на сигурността и управление при кризи NISM221 Европейска архитектура за сигурност
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова SCTM254 Сигурност в Интернет пространството
 • доц. д-р Стефан Серезлиев CMIM205 Кризисен бранд мениджмънт CMIM255 Самостоятелна работа: Кризисен бранд мениджмънт
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB602 Информационни системи в сигурността SECB620 Моделиране при управление на кризи
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров CMIM105 Бизнес анализ на риска CMIM155 Самостоятелна работа: Бизнес анализ на риска
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян CMIM206 Управление на риска във финансовия сектор CMIM256 Самостоятелна работа: Управление на риска във финансовия сектор
 • д-р Захари Бисеров CMIM302 Защита на особено важни обекти и елементи на критичната инфраструктура