Финанси

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на финансите, финансовия мениджмънт и финансовите пазари. Обучението преминава през курсове по управление на капитала, данъчно планиране, маркетинг, риск мениджмънт, финансови стратегии. Програмата предлага две специализации:

- Корпоративни финанси

- Финансови пазари

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финанси
 • проф. Тодор Коларов, д.н. MBAM430 Търговско право MBAM494 Самостоятелна работа: Търговско право
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM390 Инвестиционен мениджмънт MBAM392 Инвестиции на небанкови финансови институции MBAM900 Стаж
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции MBAM395 Финансови пазари
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката MBAM356 Семинар: Финансови стратегии MBAM367 Проект: Емпирични корпоративни финанси MBAM396 Теория на портфейла (за напреднали) MBAM900 Стаж
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Виолета Касърова MBAM310 Управление на стойността на предприятието MBAM365 Балансирана система от показатели MBAM368 Кризисен мениджмънт
 • доц. д-р Емил Калчев MBAM344 Данъчно планиране MBAM350 Проект: Корпоративни финанси MBAM388 Финансов мениджмънт
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM067 Самостоятелна работа: Глобални финанси MBAM224 Международен финансов инженеринг
 • доц. д-р Пламен Илиев MBAM063 Теория на контрола MBAM070 Самостоятелна работа: Теория на контрола
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции MBAM304 Банков мениджмънт MBAM387 Банково финансиране на бизнеса
 • доц. д-р Соня Алексиева MBAM145 Проект: Комуникационни умения
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM071 Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM068 Самостоятелна работа: Световна икономика MBAM345 Управление на проекти по структурни фондове на европейския съюз MBAM352 Проект: Разработване на проект
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM363 Финансово моделиране с MS Excel MBAM367 Проект: Емпирични корпоративни финанси MBAM384 Формиращи се пазари MBAM385 Теория на риска MBAM395 Финансови пазари MBAM900 Стаж
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM065 Финансови институции
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MBAM002 Количествени методи в икономиката MBAM336 Риск мениджмънт MBAM351 Проект: Риск мениджмънт MBAM353 Проект: Оценка на финансовите активи MBAM358 Реални опции MBAM386 Финансова иконометрия MBAM390 Инвестиционен мениджмънт MBAM391 Поведенчески финанси MBAM396 Теория на портфейла (за напреднали) MBAM397 Технически и фундаментален анализ (за напреднали)
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM069 Самостоятелна работа: Четене на финансов отчет MBAM300 Управление на капитала MBAM355 Проект: Преструктуриране на предприятието MBAM356 Семинар: Финансови стратегии MBAM362 Сливане и придобиване на предприятието MBAM364 Проект: Управление на капитала MBAM389 Рисков капитал
 • преп. д-р Дора Благова MBAM393 Финансов английски език I част MBAM394 Финансов английски език II част
 • Александър Свраков MBAM344 Данъчно планиране
 • Карина Симова MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство