Управление на туризма (на български и чужд език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейски съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Управление на туризма (на български и чужд език)
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM679 Екипна дейност в управлението на туризма
 • проф. д-р Манол Рибов MBAM603 Квалиметрия и конкурентоспособност на туристическия продукт
 • проф. д-р Мариана Янева MBAM602 Бизнес планиране в туризма MBAM665 Управление на консултантския бизнес в туризма
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM614 Инвестиционна политика в туризма MBAM640 Икономика на туристическото предприятие MBAM647 Самостоятелна работа: Икономика на туристическото предприятие MBAM675 Публични отношения и политики в туризма MBAM682 Проект: Инвестиционна политика в туризма
 • доц. д-р Еленита Великова MBAM620 Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма MBAM669 Туристически алианси MBAM671 Организационни структури в туризма
 • доц. д-р Ирена Емилова MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия MBAM642 Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM645 Туристически пазари MBAM649 Самостоятелна работа: Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM652 Самостоятелна работа: Туристически пазари MBAM680 Моделиране на туристически пътувания MBAM683 Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия MBAM700 Магистърски стаж
 • доц. д-р Мария Николова MBAM605 Управленски информационни системи в туризма
 • доц. д-р Милена Караилиева MBAM646 Управление на човешките ресурси в туризма MBAM653 Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси в туризма MBAM677 Реинжинеринг на процесите в туризма MBAM685 Проект: Маркетинг и реклама в туризма MBAM689 Управление на туристически дестинации MBAM690 Самостоятелна работа: Управление на туристически дестинации MBAM700 Магистърски стаж
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM022 Мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт MBAM612 Стратегическо управление в туризма MBAM619 Регионално развитие и туризъм MBAM620 Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата MBAM663 Езотеричен туризъм MBAM664 Проект: Езотеричен туризъм
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM038 Самостоятелна работа: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM632 Международен стратегически маркетинг в туризма MBAM684 Самостоятелна работа: Информационно осигуряване на туристическата фирма
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM654 Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес
 • доц. д-р Соня Алексиева MBAM641 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM648 Самостоятелна работа: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова MBAM619 Регионално развитие и туризъм MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата MBAM643 Международни стандарти в туризма MBAM644 Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM650 Самостоятелна работа: Международни стандарти в туризма MBAM651 Самостоятелна работа: Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM673 Индустрия на гостоприемството MBAM700 Магистърски стаж
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева MBAM675 Публични отношения и политики в туризма
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева MBAM602 Бизнес планиране в туризма MBAM654 Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес MBAM665 Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM666 Проект: Управление на консултантския бизнес в туризма
 • д-р Ваня Рагина-Пеевска MBAM673 Индустрия на гостоприемството
 • преп. Мариана Мелнишка MBAM681 Специализиран английски език в туризма
 • Борислав Аврамов MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия