Театър

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Театърът в историята на културата, Култура и семиотика, Митология и религия; практически курсове от програмата като: Пиеса и персонаж - действен анализ, Психофизическа загрявка на актьора, Специфични актьорски методи, Съвременни танцови техники, Глас и дишане, Визуални театрални форми и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове, извънаудиторни учебни форми, практики и стажове, и водят до професионална квалификация.

прочети още
 • проф. Виолета Дечева, д.н. GENB046 Театърът в историята на културата TEAB505 Драматичен и постдраматичен театър I част - Методи и пиеси TEAB512 Семинар "Класическа драматургия" TEAB612 Семинар "Модерна драматургия" TEAB705 Драматичен и постдраматичен театър II част - Методи и пиеси
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Петя Александрова, д.н. TEAB305 Актьорът във визуалните изкуства
 • проф. д-р Георги Арнаудов GENB032 Композиция в музикалното изкуство TEAB508 История на танца I част TEAB706 История на танца II част
 • проф. д-р Кристиан Банков GENB025 Култура и семиотика
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Васил Димитров TEAB301 Откъси от класическа драматургия TEAB603 Актьорът като автор TEAB802 Импровизационен и игрови театър
 • проф. Цветана Манева TEAB200 Сценичен текст TEAB502 Интерпретационни говорни техники TEAB602 Импровизационни говорни техники TEAB613 Практика "Театрален спектакъл по модерна драматургия" TEAB701 Проект - моноспектакъл TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB804 Радио - пиеса
 • доц. д-р Анна Пампулова TEAB102 Съвременни танцови техники - І част TEAB202 Съвременни танцови техники - ІІ част TEAB302 Танцово соло TEAB402 Танцов дует TEAB509 Практика "Танцов спектакъл" TEAB510 Танцови практики и репертоар I част TEAB606 Театър без текст TEAB611 Проект "Театър без текст" TEAB710 Танцови практики и репертоар II част TEAB803 Актьорско майсторство за танцов театър TEAB811 Стаж по специалността ІІ част
 • доц. д-р Ася Иванова TEAB101 Психофизическа загрявка TEAB201 От звук и жест към образ TEAB401 Откъси от модерната драматургия TEAB403 Музика и ритмика TEAB500 Театрален спектакъл по класическа драматургия TEAB501 Интерпретационни вокални техники TEAB513 Практика "Театрален спектакъл по класическа драматургия" TEAB601 Импровизационни вокални техники TEAB811 Стаж по специалността ІІ част
 • доц. д-р Веселина Раева TEAB103 Правоговор и дикция TEAB303 Глас и дишане
 • доц. д-р Екатерина Тодорова TEAB103 Правоговор и дикция
 • доц. д-р Елена Благоева TEAB806 Разработка и управление на проекти
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра TEAB400 Метод на физическите действия TEAB401 Откъси от модерната драматургия TEAB405 Актьорът в алтернативните сценични изкуства TEAB500 Театрален спектакъл по класическа драматургия TEAB503 Динамика на театралната форма TEAB513 Практика "Театрален спектакъл по класическа драматургия" TEAB700 Театрален спектакъл TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB800 Режисура - изграждане на театрална форма
 • доц. Зарко Узунов TEAB503 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма
 • доц. Снежина Петрова TEAB100 Сценичен етюд TEAB300 Метод на действения анализ TEAB301 Откъси от класическа драматургия TEAB303 Глас и дишане TEAB305 Актьорът във визуалните изкуства TEAB600 Театрален спектакъл по модерна драматургия TEAB603 Актьорът като автор TEAB604 Интердисциплинарни подходи и практики TEAB613 Практика "Театрален спектакъл по модерна драматургия" TEAB700 Театрален спектакъл TEAB701 Проект - моноспектакъл TEAB704 Кино откъс TEAB711 Стаж по специалността І част
 • гл. ас. д-р Антоанета Петрова TEAB405 Актьорът в алтернативните сценични изкуства TEAB502 Интерпретационни говорни техники TEAB503 Динамика на театралната форма TEAB504 Тренинг за спонтанност TEAB513 Практика "Театрален спектакъл по класическа драматургия" TEAB602 Импровизационни говорни техники TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB801 Морфология на театралната форма TEAB802 Импровизационен и игрови театър TEAB804 Радио - пиеса TEAB811 Стаж по специалността ІІ част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков TEAB203 Вокална постановка TEAB403 Музика и ритмика
 • гл. ас. д-р Татяна Соколова TEAB304 Съвременни танцови техники - ІІІ част TEAB404 Съвременни танцови техники - ІV част TEAB506 Движението в театъра TEAB511 Проект "Движението в театъра" TEAB609 Практика "Танцов спектакъл" TEAB610 Модерни танцови техники I част TEAB703 Танц - образ - действие TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB810 Модерни танцови техники II част
 • Владимир Петков TEAB103 Правоговор и дикция
 • Десислава Морозова TEAB405 Актьорът в алтернативните сценични изкуства TEAB504 Тренинг за спонтанност
 • Нелка Петкова TEAB203 Вокална постановка TEAB601 Импровизационни вокални техники
 • Росен Михайлов TEAB507 Контакт импровизация TEAB807 Танцът в мултимедийна среда
 • Росица Панайотова-Григорова TEAB203 Вокална постановка TEAB403 Музика и ритмика