Туризъм

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Основи на правото, Обща история на изобразителното изкуство, Общество, икономика, бизнес; практически курсове като - Въведение в туризма, Туристически ресурси, Въведение в икономиката на туризма, Основи на управлението, Въведение във финансите, Управление на туризма, Бизнес комуникации в туризма, Конкурентоспособност на туристическия продукт и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Туризъм
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB789 Античното художествено наследство в България
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология
 • проф. д-р Веселина Манева GENB016A Основи на правото
 • проф. д-р Ирина Генова HACB542 Репрезентиране на българското художествено наследство
 • проф. д-р Красимир Калинов GENB002B Статистика
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BATB826 Управление на проекти в туризма BUTB300 Основи на управлението
 • проф. д-р Людмил Георгиев BUTB402 Регионална икономика и развитие на туризма
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB557 Културно многообразие: Етични и религиозни общности APLB631 Културна география на България
 • проф. д-р Манол Рибов BATB634 Конкурентоспособност на туристическия продукт BUTB701 Системи за управление на качеството в туризма
 • проф. д-р Мариана Янева BATB533 Екскурзоводство
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Николай Арабаджийски GENB015 Държавно и публично управление
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB320 Етнология на туризма APLB557 Културно многообразие: Етични и религиозни общности APLB631 Културна география на България
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUTB100 Въведение в икономиката BUTB201 Въведение в икономиката на туризма
 • проф. д-р Тома Томов BATB846 Културното наследство по българските земи през Османската епоха
 • доц. д-р Ангел Георгиев BATB501 Икономика на туризма BATB704 Предприемачество в туризма
 • доц. д-р Ботьо Захаринов BUTB102 Околна среда и туризъм
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACB864 Стаж в музей и галерия HISB530 Музеите в България
 • доц. д-р Димитър Атанасов GENB002B Статистика
 • доц. д-р Димитър Панайотов BATB605 Психология и туристическо поведение
 • доц. д-р Еленита Великова BAEB013 Въведение в туризма BATB534 Туристическа и спортна анимация
 • доц. д-р Зарко Ждраков BATB846 Културното наследство по българските земи през Османската епоха
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB555 Културно наследство и международни политики APLB557 Културно многообразие: Етични и религиозни общности APLB631 Културна география на България
 • доц. д-р Ирена Емилова BAEB013 Въведение в туризма BATB521 Туристически пазар и икономическа политика BATB536 Туроператорска и турагентска дейност BATB618 Поклоннически туризъм BATB623 Стаж: Туроператорска и турагентска дейност BATB859 Развлекателен туризъм BUTB003 Семинар: Туристически продукти BUTB004 Семинар: Видове туризъм BUTB301 Туристически дестинации BUTB401 Специализирани видове и форми на туризма BUTB405 Управление на операциите в туризма BUTB700 Транспорт и застраховане BUTB800 Градски туризъм BUTB801 Круизен мениджмънт BUTB802 Икономика на изживяванията
 • доц. д-р Милена Караилиева BAEB014 Туристически ресурси BATB007 Семинар: Иновации в сферата на хотелиерството и ресторантьорството BATB008 Семинар: Специализирани видове и форми на туризма BATB504 Маркетинг в туризма BATB535 Управление на туризма BATB605 Психология и туристическо поведение BATB629 Практика: Анализ и оценка на конкурентноспособността в туризма BATB634 Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB664 Управление на човешкия потенциал в туризма BATB704 Предприемачество в туризма BATB750 Планиране и организация на културния туризъм BATB825 Спа туризъм и балнеология BUTB001 Семинар: Регулации на туристическия бизнес BUTB002 Семинар: Бизнес етика в туризма BUTB006 Семинар: Типология на туристическото поведение BUTB013 Семинар: Реинжинеринг в ресторантьорството BUTB014 Семинар: Реинженериг в хотелиерството BUTB812 Реинжинеринг в туризма
 • доц. д-р Михаил Михайлов BATB535 Управление на туризма
 • доц. д-р Надя Маринова BATB504 Маркетинг в туризма
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BATB618 Поклоннически туризъм BATB729 Управление и отчетност на екологичните ресурси в туризма
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB011 Въведение във финансите BATB660 Финансиране на туристическата фирма
 • доц. д-р Соня Алексиева BATB005 Семинар: Интернет комуникации в туризма BATB646 Управление на събития BATB659 Имидж на дестинация BATB735 Хотелиерство и ресторантьорство BATB751 Винен туризъм BATB835 Стаж: Хотелиерство и рестораньорство BATB863 Туристически борси, изложения и културни атракции BUTB004 Семинар: Видове туризъм BUTB005 Семинар: Кризисни комуникации в туризма BUTB303 Бизнес комуникации в туризма BUTB401 Специализирани видове и форми на туризма BUTB500 Конфликти и кризи в туризма BUTB600 Туристическа реклама и PR BUTB712 Сомелиерство и бариста BUTB811 Кетъринг индустрия
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACB789 Античното художествено наследство в България HACB864 Стаж в музей и галерия
 • доц. д-р Теодора Ризова BATB007 Семинар: Иновации в сферата на хотелиерството и ресторантьорството BATB008 Семинар: Специализирани видове и форми на туризма BATB527 Практика: Екскурзоводство BATB825 Спа туризъм и балнеология BUTB001 Семинар: Регулации на туристическия бизнес BUTB403 Функциониране и развитие на туристически комплекси BUTB601 Преговори и договори в туризма BUTB710 Гастрономия BUTB713 Информационни и резервационни системи в хотелиерството BUTB803 Отговорен туризъм
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BUTB402 Регионална икономика и развитие на туризма
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUTB703 Цени и ценообразуване на туроператорския продукт BUTB711 Цени и ценообразуване на хотелиерския продукт
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB542 Репрезентиране на българското художествено наследство HACB771 Стаж: Проектиране на туристически маршрут и подготовка на екскурзоводски беседи HACB793 Иконописта в България през Средновековието и Възраждането HACB864 Стаж в музей и галерия
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUTB100 Въведение в икономиката BUTB201 Въведение в икономиката на туризма
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB400 Бизнес планиране и прогнозиране в туризма BATB527 Практика: Екскурзоводство BATB623 Стаж: Туроператорска и турагентска дейност BATB629 Практика: Анализ и оценка на конкурентноспособността в туризма BUTB008 Семинар: Защита на потребителите в туризма BUTB405 Управление на операциите в туризма BUTB700 Транспорт и застраховане BUTB703 Цени и ценообразуване на туроператорския продукт BUTB704 Световни туристически атракции BUTB705 Глобални дистрибуционни системи BUTB801 Круизен мениджмънт
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB015 Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB542 Репрезентиране на българското художествено наследство
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BATB863 Туристически борси, изложения и културни атракции
 • д-р Росица Цанкова BUTB200 Правни регулации в туризма
 • Жулиета Серафимова BUTB011 Семинар: Иновации в туризма - І част BUTB012 Семинар: Иновации в туризма - II част
 • Карина Симова BAEB007 Основи на счетоводството