Курсове по изкуства и социални умения

Кратко представяне:

Общообразователните умения по изкуства са включени в първата година на обучение за степен "бакалавър" и магистърските програми "Право" и "Архитектура". Студентите записват два курса по избор - по един за всеки семестър. Могат да избират само спорт, само изкуства, или комбинация от спорт и изкуства. Студентите записват спорт/изкуства за цялата учебна година (есенен и пролетен семестър) едновременно със записването си в програма. Изборът се потвърждава до 15 октомври - за есенния и до 15 март - за пролетния семестър.

Оценяването в общообразователните курсове по изкуства се извършва с оценка "ДА" при 70% присъствие на занятията и с "НЕ" при по-малък процент присъствие.

При невзет общообразователен курс по изкуства студентът записва отново по желание курс по изкуства или курс по спорт.

Като общообразователни курсове по изкуства през 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти семестри се предлага изучаването и на двусеместриални некредитни, водещи до записването на minor-програма - втора специалност:

- "Старогръцки език", "Латински език", Древноегипетски език" и "Руски език";

- "Актьорско майсторство за всички" и "Аз, като роля. Театрални игри за не-актьори";

- "Живописни стилове и техники", "Керамика, порцелан и стъкло", "Графична рисунка и стилизация", "Рисуване - голо тяло и бързи рисунки" и "Скулптура".

Оценяването в тях е с оценки по шестобалната система.

Студентите, записали I- ва част на някой от посочените курсове, които имат успех мн. добър 4,50 от 1-ви и 2-ри семестър, могат да запишат безплатно, ако желаят II-ра част на курса, през 3-ти и 4-ти семестър на обучението си в НБУ.

Студентите, записали II-ра част на курса, които имат успех мн. добър 4,50 от 3-ти и 4-ти семестри, могат да запишат безплатно, ако желаят, minor-програма - втора специалност, съответно:

- "Старогръцки и латински език", "Египтология" и "Русистика";

- Театър - актьорско изкуство" и "Театър - учене в трупа";

- "Изобразителни изкуства" (с 5 модула: Живопис и стенопис, Графика и илюстрация, Плакат и рекламен дизайн, Керамика и стъкло и Сценичен дизайн)

прочети още
Курсове по изкуства и социални умения