Счетоводство и одит ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант или програмен директор, студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и одит ДО
 • проф. д-р Маргарита Александрова-Борисова BAEB578D Корпоративни финанси
 • проф. д-р Снежанка Башева BAEB304D Основи на счетоводството
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB534D Самостоятелна работа: Икономикс
 • доц. д-р Диана Петрова BAEB687D Управленско счетоводство BAFB533D Самостоятелна работа: Счетоводство BAFB616D Самостоятелна работа: Стандарти за финансово отчитане BAFB814D Самостоятелна работа: Управленско счетоводство
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част BAEB687D Управленско счетоводство BAFB533D Самостоятелна работа: Счетоводство BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAFB814D Самостоятелна работа: Управленско счетоводство BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..) BASB832D Финасови отчети
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAEB578D Корпоративни финанси BAEB579D Самостоятелна работа: Финанси на предприятието I част
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..)
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол
 • гл. ас. д-р Пламен Илиев BAFB613D Самостоятелна работа: Вътрешен одит BAFB659D Самостоятелна работа: Одиторски стандарти BAFB739D Самостоятелна работа: Одит в публичния сектор BAFB834D Самостоятелна работа: Одитинг BASB636D Одиторски стандарти BASB638D Вътрешен контрол BASB739D Одитинг I част BASB830D Одитинг II част
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..) BAFB816D Самостоятелна работа: Анализ на финансови отчети BASB833D Финансово-счетоводен анализ
 • д-р Мариета Станчева BASB738D Счетоводни стандарти I част
 • д-р Мариета Станчева BAEB658D Курсова работа: Финансово счетоводство II част BAFB616D Самостоятелна работа: Стандарти за финансово отчитане BAFB835D Самостоятелна работа: Финансови отчети
 • Карина Симова BASB832D Финасови отчети