Курсове за знания

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания за знания се покриват чрез успешно завършване на два общообразователни курса за знания през първата година на обучение. Студентите избират по един курс за знания, съответно за първия и за втория семестър, като заявяват желанията си в началото на учебната година в Картата си за записване. Всички общообразователни курсове за знания са 30-часови, едносеместриални и носят по 3 кредита.

Университетски речник е първият добър ориентир за ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ, които се разглеждат в Общообразователните курсове за знания.

прочети още
Курсове за знания

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)