Електронен каталог

проф. д-р Любомир Тимчев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


-Противодействие на тероризмъ от плицейските органи за издване на документи за самоличност и контрол на митрацията на населението в Република България - 2007 г.;

-Използване на оръжие от полицейските органи - 1997 г.;

-Задържане на лица от полицейските органи;

-Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите - 2009 г.;

-Издаване на документи за самоличност и контрол на емиграцията в Република България - 2009 г.;

-Миграционен контрол - Учебник 2011 г.;

-Използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи - 2011 г.;

-Установяване на самоличност, задържане на лица, личен обиск и извършване на проверка в помещения от полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите - 2012 г.;

Курсове от текущия семестър: