Електронен каталог

доц. д-р Георги Георгиев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0888-232-959
Приемно време:

Професионална автобиография:


Съавтор,на монография - Развитие на хазарта в България : в търсене на високо ефективни решения.

Докладчик на национална научно- практична конференция:

Хазартът-утвърждаване и съвременна българска география.

Автор на статии в :

сп. .Икономическа мисъл.

сп.Панорама на труда

сп.Бюджетът.

бюлетин на Държавна комисия по хазарта и др.

Автор на монография – Хазартната дейност: природа ,български измерения и социални проекции.

Съавтор на сборник – Туризма предизвикателство в условията на икономическа криза.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: