Електронен каталог

доц. д-р Елена Александрова-Дафинска

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Център за продължаващо обучение
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: