Електронен каталог

доц. д-р Татяна Фед

доц. д-р Татяна Фед
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 211 II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 211 ІІІ Корпус
Петък 13:00-15:00 Онлайн по Вайбър 0898661383 Онлайн

Професионална автобиография:


Доц. д-р Татяна Фед е преподавател в Нов български университет по руска литература, културологични основи на комуникацията, увод в руската култура, руска културна история, устен, консекутивен, симултантен и писмен превод, писмена и вербална комуникация, дипломатическа кореспонденция и практика, специализирани курсове по руски език в туризма, специализирани курсове по английски език

Доцент по научната специалност 05.04.03 Руска литература от 2005 г. – Нов български университет. Докторска дисертация по научната специалност 05.04.03 Руска литература от 1994 г. – Московски държавен педагогически университет /Русия/ на тема: "Късите жанрови форми в съвременната руска проза (Ф.Абрамов, В.Астафиев, В.Пикул, Ю.Бондарев)". Висше образование 1989 г. - руска филология, втори език – английски, магистър на педагогически науки - Московски Държавен Педагогически Университет. Средно образование – 1984 г. - английска гимназия.

Автор е на над 50 статии и студии публикувани в България, Русия, Сърбия, Гърция и две книги в областта на литературата Между тях са: В зеркале малой прозы. Изд-во "АКСИОС", Шумен, 1995, Николай Гоголь: творчество и судьба. (Литературные искания и художественные открытия.) София, Изд-во "Херон Прес", 2004, Участие в подготовката на книгата: Николай Федь. Парадокс гения: Жизнь и сочинения Шолохова. М., 1998. (Съавтор на 1-ва и 5-та глави). Участие в авторския коллектив на учебника: Л.Янкова, Т.Николаева, И.Георгиева. Русский язык в мире бизнеса. София, 1997.(Теми 3-11, таблици І-VІІ, Х). Съставител и автор на предисловието към сборника на Международната научна конференция по случай 20 години на програма Русистика в НБУ «Русский язык, культура и литература» /София, 16-17 декември 2016 г./. София, 2017 г.

Координатор на договора за сътрудничество между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет – МДЛУ /Русия/, ръководител на проект „Българистика в Московския държавен лингвистичен университет“ /от 2002 г./, координатор но Договора за сътрудничество между НБУ и Главния тестови център на Руската Федерация за придобиване на международни сертификати по руски език /2004-2010/. Изготвяне на официални и аналитични документи, работа в екип при вземането на решения, активно участие при разработването на програми и проекти, изготвяне на документи и писма по координацията на горепосочените договори на ниво департамент и ректорат.

Лекторат по български език и култура и превод от/на руски/български език по двустранен договор за сътрудничество между НБУ и МДЛУ /2004, 2005, 2006, 2007/. Лекторат по български език в Башкирския държавен педагогически университет /гр.Уфа, Русия/.

Участие в проекти: Националната матура по руски език (МОН) /2003-2004, 2008/, Националната олимпиада по руски език (МОН) /2002 – 2004, 2007-2008/ (МОН); “Фестивал на езиците” /Русия, Франция, България/ /2006/; – участие в проекта “Усъвършенстване на учебни форми в извънуниверситетска среда” на БП “Икономика”- модул “Туризъм” и МП “Управление на туризма” (НБУ) май 2009 . «тюторство», финансиран от Настоятелството на НБУ /2009-2010/, преподаване на английски език на безработни /2010/. Съавтор /заедно с доц. д-р Ирина Георгиева/, директор /2011-2012/ и програмен консултант до сега на магистърска програма «Бизнес комуникации» - редовно и дистанционно.

Член е на Съюза на учените, секция филология, член на Съюза на русистите в България.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: