Електронен каталог

Венцислав Стоилов

Академична длъжност:
Департамент:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Мениджър и преподавател в областта на управлението на интелектуална собственост


Публикации:


Курсове от текущия семестър: