Електронен каталог

проф. д-р Панайот Панайотов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Музика
Телефон:
0888 634 809
Приемно време:

Професионална автобиография:


Панайот Панайотов е роден през 1943 г. в гр. Елена. Завършва, през 1977 г., Висшето музикално училище „Франц Лист“ в гр. Ваймар, Германия, като магистър - „Дипломиран музикален педагог“. През 1996 г. завършва второто си висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност „Училищна педагогика“ и „Управление на образованието“. През 2000 г. защитава образователната и научна степен „ДОКТОР“. През 2002 г. е хабилитиран с научно звание „ДОЦЕНТ“, а през 2006 г. – „ПРОФЕСОР“. Преподава методика, педагогическа практика, камерна музика, класическа и електрическа китара. Автор е на повече от 32 педагогически книги и публикации по методика, от които две на немски език и две на английски език. Владее немски, чешки, полски и руски език.


Публикации:


Автор на повече от 39 педагогически книги и статии по методика от които две на немски и две на английски език. Участва в различни журита, както и в работата на инспекциите на школите по изкуствата и е съавтор на учебни програми утвърдени и издадени от Комитета за култура и изкуство.

от 1993 г.Президент на издателска къща “ПАН СТИЛ” София.

от 2002 г.Член на редакционната колегия на списание Китара, изд. “ДОБРЕВ МУЗИК” София.

от 2007 г. Член на СНС в ДМА „Панчо Владигеров“ по „МУЗИКОЗНАНИЕ и МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО“

Публикации:

1987 г.

Гами и технически упражнения за китара.“Музика”,София,57 с.

1988 г.

Школа за китара.“Музика”,София,136 с.

Школа за електрическа китара.“Музика”,София,166 с.

Методически виждания за началното обучение по китара. “Музикални хоризонти”, кн.10,София, с. 28–33.

1989 г.

Кънтри и блус за китара /в съавторство/.“Музика”,София,48 с.

Леки пиеси за китарa.“Музика”,София,60 с.

Концертни етюди и пиеси за китара.“Музика”,София,50 с.

1990 г.

Леки етюди за китара.“Музика”,София,64 с.

1991 г.

Звукоизвличане, апликатура и артикулация при класическата китара.“Музикални хоризонти”,кн. 9–10,София, с. 78–88.

1993 г.

Школа за китара (второ преработено издание).“Музика”,София, 140 с.

1994 г.

Начална школа за китара Anfangsschule fur Gitarre.“Пан стил”, София, 60 с.

1995 г.

Методика на обучението по китара.“Пан стил”,София,105 с.

1999 г.

Моделиране на методически параметри за обучението по китара (Автореферат).“Пан стил”,София, 68 с.

2000 г.

Етюди за китара 1.“Пан стил”,София, 35 с.

2002 г.

Етюди за китара 2.“Пан стил”,София, 46 с.

Експериментален модел на обучението по китара.“Добрев музик”, сп. Китара,брой 2,София, с. 18–25.

Известни школи в обучението по китара.“Добрев музик”, сп. Китара,брой 3,София, с. 16–24.

За и против китарните конкурси в България.“Добрев музик”, сп. Китара,брой 3,София, с. 25–26.

2003 г.

Музикални способности и физиологични изисквания при обучението по китара.“Добрев музик”,сп. Китара,брой 2,София, с. 13–23.

Methodik des Gitarrenunterrichts (2. erweiterte Neuauflage). “Pan Styl”, Sofia, 136 S.

2005 г.

Scales and technical exercises for guitar (2-nd revised edition). “Pan Styl”, Sofia, 92 p.

Музикално възпитание и образование.“Добрев музик”,сп. Китара, брой 1,София, с. 8–12.

Системата за музикално обучение.“Добрев музик”,сп. Китара, брой 3,София, с. 8–14.

Джаз импровизация за китара.“Добрев музик”,сп. Китара,брой 4, София, с. 10–18.

Китарата – теория и методи на обучение.“Пан стил”,София,310 с.

2006 г.

Преподаването на китара във висшите учебни заведения и писане на курсови, бакалавърски, магистърски и докторски работи. “Добрев музик”, сп. Китара,брой 2,София, с. 19–29.

Организация за работа и критерии на оценяване при китарните конкурси в България. “Добрев музик”, сп. Китара, брой 3, София, с. 13–17.

Музиката и компютърното обучение.“Добрев музик”,сп. Китара, брой 4,София, с. 5–8.

2007 г.

Китарата – теория и методи на обучение (второ преработено издание).“Пан стил”,София, 295 с.

Кюстендилски дни на китарата. сп. Китара, брой 2, „Добрев музик“, София, с. 9–13; сп. „Музикални хоризонти“, брой 5, София, с.10–11.

2008

Панайотов, П. Класическата китара в Кюстендил. сп. „Музикални хоризонти“, брой 4 , София,с. 12–13.

Панайотов, П. Методика на обучението по китара (трето преработено издание). „Пан стил“, София,136 с.

2009

Панайотов, П. Концерт на поп-, рок- и джазизпълнители от НБУ. „Музикални хоризонти“, брой 3, София, с. 16.

Панайотов, П. Фестивални дни на китарата в Кюстендил. „Музикални хоризонти“, брой 4, София, с. 17–18.

2010 г.

Methodology Of The Instruction In Guitar(3nd revised edition). „Pan Styl“, Sofia, 126 р. (под печат).

Курсове от текущия семестър: