Електронен каталог

проф. Румяна Стоилова д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Румяна Стоилова е доц., дсн, директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, стипендиант на Центъра за академични изследвания , София (2008/2009) . Завършила е Немска езикова гимназия в София, специалност “Социология“ във Философски факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и редовна аспирантура в Института по социология при БАН, хабилитирана е през 2001г. От 1997 до 2004 година е хоноруван доцент по “Социална стратификация” в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. През 2007 година преподава лекционен курс „Класици на немската социология” във Велико Търновския Университет. От 2009г. води курс лекции “Пазари и неравенства“ в СУ “Кл.Охридски” , както и курсове по Стратификация и Демография в НБУ. Специализирала е в университетите в Бамберг, Билефелд, Манхайм, Хамбург, Виена, Будапеща. Член е на редколегията на сп. „Социологически проблеми”, на Управителните съвети на Българска фондация “Биоразнообразие” и на Българска асоциация на университетските жени.

Интереси - в областта на стратификация, дискриминация, образователни неравенства, пазари и неравенства, джендър неравенства, регионални неравенства и устойчиво развитие.


Публикации:


Избрани публикации:

Стоилова, Р. 2001 Неравенства и общностна интеграция, монография, ЛИК

Стоилова, Р., “Два подхода към oбразователните неравенства, стратификацията и мобилността», Социологически проблеми, 1-2, 2009 ,188-212.

Стоилова, Р., 2009 Джендър неравенства, в: Петков.Кр. (съст.) Европейска социална политика, Социологически анализи, т.1. Rumiana Stoilova 2008 Impact of Gender on the Occupational Group of Software Producers in Bulgaria, in : Stoilova.R.,Kirov.V. (Ed.) Changes of Work and Knowledge-Based Society, Sociological Problems, Special Issue, 94-117. Rumiana Stoilova 2009 Impact of the Reforms of the Welfare State in Bulgaria after 1989 over the Stratification, Solidarity and Integration of Groups at Risk, European Welfare Systems, Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant (eds.), London/New York: Routledge Publishers.Rumiana Stoilova, Kaloyan Haralampiev, 2009 Stratification in Bulgaria. Measuring the impact of origin, age, gender, and ethnicity on educational attainment and labour market placement, Годишник на Софийски Университет, Философски факултет, Книга Социология, Том 101.Неравенства и общностна интеграция, монография, ЛИК, 2001;

Курсове от текущия семестър: