Електронен каталог

доц. д-р Ясен Захариев

доц. д-р Ясен Захариев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
02/8110130; в. 22102
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 14:00-16:00 210 II Корпус
Петък 14:00-16:00 210 II Корпус

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Ясен Захариев Захариев

Лични данни:

Роден: 07.12.1973 г. в гр. София

E-mail: yasska@nbu.bg;

Website: http://yasska.wordpress.com

Степени и звания:

2012. Доцент по философия, НБУ.

2003. Доктор по философия, СУ.

1998. Магистър по философия, СУ.

Професионална практика:

2016 – 2020. Декан на Магистърски факултет, НБУ.

От 2012 – до момента. Доцент по философия в департамент “Философия и социология”, НБУ.

2006 – 2012. Главен асистент по философия в департамент “Философия и социология”, НБУ.

2006 – 2012. Директор на “Център за документи и архивни фондове”, (ЦДАФ), НБУ.

2005 – 2006. Асистент по философия, НБУ.

2005 – 2006. Директор на програма “Artes Liberales”, НБУ.

2001 – 2007. Хоноруван асистент по философия (Теория на Познанието), СУ “Св. Климент Охридски”.

1998 – 1999. Хоноруван асистент по философия (Съвременни Философски Направления), ЮЗУ "Неофит Рилски".


Публикации:


Монографии:

2012. Философия и биография, НБУ, София .

2011. Магарето на Минерва, НБУ, София.

Учебници:

2021. Работни листове по Философия за 8 клас. Просвета, София.

2019. Философия за 10 клас. Просвета, София.

2018. Философия за 9 клас. Просвета, София.

2017. Философия за 8 клас, Просвета, София.

Публикации (2010-2021):

2021. Послеслов за Иван Евтимов и неговата книга, в: Евтимов, Иван, Sociologia del Mare, изд. НБУ.

2021. Нафта, в: Храната, начин на употреба, съст. Светлозар Желев, изд. Колибри

2021. Напитките, в: Наръчник по култура и комуникация на вкуса, съст. Джанфранко Мароне, изд. НБУ.

2020. Философската библиотека „Семинар 333“ , Български философски преглед, кн.10.

2020. Платон, пиянството и деликатната разлика между образование и безобразие, Български философски преглед, кн.10.

2019. Образованието по философия в училище: история, очаквания и възможности, Български философски преглед, кн. 9.

2015. Философските възгледи на Иван Гюзелев, в: Гюзелев, Ив., Философски съчинения, ИБФК, София.

2015. Добрите демони на Христо Стоев, Български философски преглед, кн.5.

2014. Център за документи и архивни фондове, НБУ, София.

2014. Може ли едно вино да бъде красиво?, в: Между образа и текста: Сборник в чест на доц. Ружа Маринска.

2014. Духът на „новото време“ в българската философска есеистика между двете световни войни. Български философски преглед, кн.4.

2013. Преводът и формирането на философския език в България, Български философски преглед, кн.3.

2013. Интерпретации на вкуса в езика на виното, Социологически проблеми, бр. 3-4 (147-165).

2012. Трудният диалог между двама български философи, в: Саръилиев, И., Михалчев, Д. Наука и Религия. Саръилиев / Михалчев, Проектория, София. ISBN: 978-619-156-011-0.

2012. Опиянената естетика, Философски алтернативи, бр. 4.

2012. Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. И. Саръилиев, Български философски преглед, кн.2.

2011. Кой и как ще запомни българските философи от тоталитарната епоха?, HSSF, Sofia, 23.03.2011, http://www.hssfoundation.org.

2011. Изгубените архиви на Димитър Михалчев, Български философски преглед, кн.1.

2011. За смисъла на въпроса “Що е философия?”, HSSF, Sofia, 23.03.2011, http://www.hssfoundation.org.

2010. Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от 60-те години на ХХ век, Философски алтернативи, бр. 6.

2010. Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев, Философски алтернативи, бр. 6.

2010. Bergson Dans la Philosophie et les Archives du prof. Sarailieff, Vers les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Sofia, 23.03.2011, http://ebox.nbu.bg/berg2/snim.html,

Курсове от текущия семестър: