Електронен каталог

проф. Владимир Градев д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Книги:

Силите на субекта, С. ЛИК, 1999

Прекъсването на пътя, С., ЛИК, 2000

Политика и спасение, С., Изток-Запад, 2005

Между абсолютното тайнство и нищото, С., Изток-Запад, 2007

Курсове от текущия семестър: