Електронен каталог

доц. д-р Морис Гринберг

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
(+3592) 8110 416
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование

• Висше: 1982-1987 г. - Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност физика

• Академични степени:

1987 г. - Магистър по физика със специализация “Физика на атомното ядро и елементарните частици”;

1994 г. - Доктор (кфн).

• Академични звания:

1999 г. – ст.н.с. ІІ ст. по теоретична ядрена физика

Работа

• Постоянна работа:

1987-2000 г. – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сектор “Ядрена физика и Астрофизика”, Българска академия на науките

Заемана длъжност: старши научен сътрудник IІ ст. (от юни 1999 г.)

2000 г. до сега – Нов Български Университет, департамент “Когнитивна наука и Психология”

Заемани длъжности: извънреден доцент, директор на изследователската бакалавърска програма за квалификация в научните изследвания, директор на лаборатория по ползваемост към ЦИЕЦКН, директор на центъра за оценяване на Нов български университет

• Временни позиции:

1989/90 г. - Обeдинен иснститут за ядрени изследвания, Дубна, Русия - 6 м., научен сътрудник;

1991 г. - пролетен семестър - ВМЕИ, гр. София, катедра по физика, хоноруван асистент, практикум по експериментална физика;

1992 г. - Институт по ядрена физика, Орсе, Франция - 6 м., специализация със стипендия на френското външно министерство;

1994/95 г. - Институт за ядрени науки, Университет “Жозеф-Фурие”, Гренобъл, Франция - 1 г., научен сътрудник (CNRS);

1996/97 г. - Изследователски център Росендорф, Дрезден, Германия - 1 г., пост-докторат;

1998/00 г. - Нов Български Университет, хоноруван преподавател.

Курсове в чужбина и на международни школи, лекции

“Introduction to Connectionist Modeling”, IX and X International Summer School in Cognitive Science, 2001, 2002, Sofia, Bulgaria;

“Connectionist Modeling” and “Dynamic Aspects in Cognitive Modeling”, Lectures at the Spring school in Cognitive science, CEEPUS visitor, 2001, 2002, Bucharest Romania;

“Introduction to Connectionist Modeling”, курс за PhD студенти по когнитивна наука, CEEPUS visitor, 2002, Jagellonian University, Cracow, Poland;

“Dynamic Aspects in Cognitive Modeling”, 2 лекции за PhD студенти по когнитивна наука, Erasmus visitor, 2002, National and Kapodistrian University, Athens, Greece.

“The Dynamic Systems Approach to Cognitive Science”, 3 weeks intensive course, CEEPUS, April 2004, University of Vienna, Austria.

“The Dynamic Systems Approach to Cognitive Science”, XIII and XVII International Summer School in Cognitive Science, 2006 and 2010, Sofia, Bulgaria.

Научни интереси

• Когнитивно моделиране: приложение на подхода на динамичните системи в когнитивната наука; невронни мрежи; многоагентни системи; когнитивни архитектури

• Експериментална икономика: динамични и контекстни ефекти при взимане на решения;

моделиране на процеси на взимане на решение в дилема на затворника;

проследяване на погледа и биосигнали при взимане на решения.

• Когнитивни технологии: конекционистки подходи при извличане на знания от големи бази знания в Интернет; архитектури, основани на големи бази знания.

• Ползваемост и UX: изследване на ползваемост на продукти и услуги; подходи при изграждане на системи за е-обучение.


Публикации:


Списък на публикации, абстракти и доклади

Когнитивна наука:

Взимане на решение в Дилема на затворника

Hristova, E., & Grinberg, M. (2011). Multi-Modal Analysis of Decision Making in the Prisoner’s Dilemma Game. In Apolloni, B., Bassis, S., Esposito, A., Morabito, C. F. (Eds.). Neural Nets WIRN10 - Proceedings of the 20th Italian Workshop on Neural Nets, FAIA, vol. 226, pp. 311 - 318. IOS press. ISBN 978-1-60750-691-1 (print), 978-1-60750-692-8 (online).

Grinberg, M., Hristova E., & Lalev, E. (2010) Models for cooperative decisions in prisoner’s dilemma, Eds. Gray, J. & Nefti-Meziani, S., IET, book chapter.

.Grinberg, M. & Lalev, E. (2009) The Role of Anticipation on Cooperation and Coordination in Simulated Prisoner’s Dilemma Game Playing, G. Pezzulo et al. (Eds.): ABiALS 2008, LNAI 5499, pp. 209–228, Springer.

Grinberg, M. & Hristova, E. (2009). SARL: A Computational Reinforcement Learning Model with Selective Attention. In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.

Maurice Grinberg, M. & Lalev, E (2008) The Role of Anticipation on Cooperation and Coordination in Simulated Prisoner's Dilemma Game Playing. ABiALS 2008, Muenich, Germany, June 26, proceedings.

5.Chater, N., Vlaev, I., & Grinberg, M. (2009). A new consequence of Simpson’s paradox: Stable cooperation in one-shot Prisoner’s Dilemma from populations of individualistic learners. Journal of Experimental Psychology: General, lead article.

6.Grinberg M., & Lalev, E. (2008). Anticipation in Coordination. In: The Challenge of Anticipation, eds: Pezzulo, G., Butz, M. V., Castelfranchi, C., Falcone, R., LNAI 5225, 219-239.

7.Pezzulo, G., Butz, M., Castelfranchi, C., Falcone, R., Baldassarre, G., Balkenius, C., Forster, A., Grinberg, M., Herbort, O., Kiryazov, K., Kokinov, B., Johansson, B., Lalev, E., Lorini, E., Martinho, C., Miceli, M., Ognibene, D., Paiva, A. Petkov, G., Piunti, M., & Thorsteinsdottir, V. (2008). Endowing Artificial Systems with Anticipatory Capabilities: Success Cases. In:  The Challenge of Anticipation, eds: Pezzulo, G., Butz, M. V., Castelfranchi, C.,  Falcone, R., LNAI 5225, 237-254.

8.Grinberg, M. & Hristova E. (2007). SARL: A Computational Reinforcement Learning Model with Selective Attention, 14th European Conference on Eye Movements (ECEM), 19-23 August 2007, Potsdam, Germany (abstract).

9.Grinberg, M. & Hristova, E. (2007). Is Cooperation in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game Due to Social Interaction? EuroCogSci07: The second European Cognitive Science Conference, Delphi, Greece, May 23-27, 2007.

10.Lalev, E. & Grinberg, M. (2006). Backward vs Forward-Oriented Decision-Making in the Iterated Prisoner's Dilemma: A Comparison between Two Connectionist Models, ABiALS 2006, Rome, September 30st, proceedings; Post workshop proceedings: eds. M. V. Butz, O. Sigaud, G. Baldassarre, & G. Pezzulo, Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior, LNAI 4520, (2007).

11.Hristova, E. & Grinberg, M. (2005). Investigation of Context Effects in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game. In: Dey, A., Kokinov, B., Leake, D., Turner, R. (Eds.) Modeling and Using Context, LNAI 3554, Springer Verlag.

12.Hristova, E., & Grinberg, M. (2010). Multi-Modal Analysis of Decision Making in the Prisoner’s Dilemma Game. Proceedings of the WIRN 2010: COST 2102 Special session, invited talk, to appear in IOS.

13.Hristova, E., Georgieva, S. & Grinberg, M. (2010). Top-down Influences on Eye-Movements during Painting Perception: The Effect of Task and Titles. Post-proceedings of 3rd COST 2102 International Training School on Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues. LNCS, Springer, in press.

14.Hristova, E. & Grinberg, M. (2010). Testing Two Explanations for the Disjunction Effect in Prisoner’s Dilemma Games: Complexity and Quasi-Magical Thinking. Proceedings of the 32th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.

15.Grinberg, M., Hristova, E., & Lalev, E. (2009). Biosignal based emotion analysis of human-agent interactions. Proceedings of COST action 2102 International conference on cross-modal analysis of speech, gestures, gaze, and facial expressions, LNSC, Springer.

16.Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Investigation of the Players’s Selective Attention in the Prisonner’s Dilemma Game. 3rd International Conference on Cognitive Science, Moscow, June 20-26, Proceedings, p. 62 (extended abstract).

17.Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Disjunction effect in prisoner's dilemma: Evidences from an eye-tracking study, Cogsci 2008, Washington, July 22-26, proceedings.

18.Kuzmova., G., Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Effects of action orientation on coping with negativity in prisoners dilemma game playing, Cogsci 2008, Washington, July 22-26, proceedings.

19.Popova, M., Hristova, Е., & Grinberg, M. (2007). Comparison of two process tracing methods in iterated Prisoner's Dilemma game, 14th European Conference on Eye Movements (ECEM), 19-23 August 2007, Potsdam, Germany.

20.Hristova, Е. & Grinberg, M., (2005).Eye–tracking applications in decision–making research. Proceedings of the Balkan Conference of young scientists, Plovdiv, Bulgaria

21.Grinberg, M., Hristova, E., & Popova, M. (2006). Applicability of Eye-Tracking Information Acquisition Methods for Studying the Strategy Dynamics in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game. CogSci 2006, The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Vancouver, July 26-29, Position paper in the workshop: What have eye movements told us so far, and what is next.

22.Grinberg, M. & Hristova, E. (2006). Cooperation in the PD game: Effects of the available information, The second biennial conference on cognitive science, St Petersburg, 9-13 June, Proceedings, p. 66 (abstract).

23.Grinberg, M. (2005). Context Effects in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game. In: Proceedings of the International Conference on Cognitive Economics. Sofia, NBU Press, p. 59, invited talk (abstract).

24.Grinberg, M., Hristova, E., Popova, M., & Haltakov, V. (2005). Strategies in Playing Iterated Prisoner’s Dilemma Game: An Information Acquisition Study. In: Proceedings of the International Conference on Cognitive Economics. Sofia, NBU Press, p. 190.

25.Hristova, E. & Grinberg, M. (2005). Information Acquisition in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game: An Eye-Tracking Study. Proceedings of the 27th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Elbraum, Hillsdale, NJ.

26.Hristova, E. & Grinberg M. (2004). Context Effects On Judgment Scales in the Prisoner’s Dilemma Game. Proceedings of the 1st European Conference on Cognitive Economics. ECCE1, Gif-sur-Yvette, France http://ceco.polytechnique.fr/COLLOQUES/ECCE1

27.Grinberg, M. & Hristova, E. (2003). Dynamics of Cooperation in the Iterated Prisoner’s Dilemma Games, EuroCogSci03, Osnabrueck, Germany, September 10-13, 2003, Proceedings, poster.

Когнитивно моделиране

28.Grinberg, M., Haltakov, V., & Stefanov, H. (2010). Spreading Activation Machanisms for Efficent Knowledge Retrieval form Large Datasets . Multi-Modal Analysis of Decision Making in the Prisoner’s Dilemma Game. Proceedings of the WIRN 2010: COST 2102 Special session, invited talk, to appear in IOS.

29.Grinberg, M. (2010). A Cognitive Approach to Web-Based Intelligent Agents: The TRIPLE Architecture, Web Intelligence and Agent Systems Journal, to appear. 

30.Kiriazov, K. & Grinberg, M. (2010). Integrating Emotions in the TRIPLE ECA model. In: Development of Multimodal Interfaces: Active Listening and Synchrony, Esposito, A. et al. (Eds.), LNCS 5967, pp. 122-133.

31.Grinberg M. & Haltakov, V. (2009). The TRIPLE model: connectionist aspects. In: Proceeding of the 2009 conference on Neural Nets WIRN09, Vietri sul Mare, Salerno, Italy, May 28-30, 2009, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 204, pp. 293–305.

32.Grinberg M. & Haltakov, V. (2009). Analogy making in the TRIPLE model, In: Kokinov, B., Holyoak, K., & Gentner, D. (Eds), New Frontiers of Analogy Research, Analogy’09, NBU press.

33.Grinberg, M., Haltakov, V., Laftchiev, H., Kostadinov, S., & Kyriazov, K. (2009). The TRIPLE Cognitive Architecture: Implementation of Embodied Agents Based on a Cognitive Model. In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society, abstract, poster.

34.Kostadinov, St., Petkov, G., & Grinberg, M. (2008). Embodied conversational agent based on the DUAL cognitive architecture, Proceedings of WEBIST 2008, International Conference on Web Information Systems and Technologies, Madeira.

35.Vankov, I., Kiryazov, K., & Grinberg, M. (2008). Impact of emotions on an analogy-making robot Cogsci 2008, Washington, July 22-26, proceedings.

36.Kostadinov, S. & Grinberg M. (2008). The Embodiment of a DUAL/AMBR Based Cognitive Model in the RASCALLI Multi-Agent Platform (2008). Proceedings of 8th International Conference on Intelligent Virtual Agents, 2008 http://research.nii.ac.jp/~iva2008/, to appear.

37.Kokinov B., Grinberg M., Petkov G., & Kiryazov, K. (2008). Anticipation by Analogy. In: The Challenge of Anticipation, eds: Pezzulo, G., Butz, M. V., Castelfranchi, C., Falcone, R., LNAI 5225, 189-217.

38.Petkov, G., Kiryazov, K., Grinberg, M., & Kokinov, B. (2007). Modeling Top-Down Perception and Analogical Transfer with Single Anticipatory Mechanism. EuroCogSci07: The second European Cognitive Science Conference, Delphi, Greece, May 23-27, 2007.

39.Kiryazov, K., Petkov, G., Grinberg, M., & Kokinov, B., & Balkenius, Ch. (2007). The Interplay of Analogy-Making with Active Vision and Motor Control in Anticipatory Robots. In: Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior, eds. M. V. Butz, O. Sigaud, G. Baldassarre, & G. Pezzulo, Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior, LNAI 4520.

40.Grinberg, M. & Falcone, R. (2006). An Integrated Approach to the Study of Anticipation (The MindRACES project), CogSys II, 12-13 April 2006, Radboud University Nijmegen, NL

41.Petkov, G., Naydenov, Ch., Grinberg, M., & Kokinov B. (2006). Anticipation by Analogy, CogSys II, 12-13 April 2006, Radboud University Nijmegen, NL, poster.

42.Petkov, G., Naydenov, Ch., Grinberg, M., & Kokinov B. (2006).  Building Robots with Analogy-Based Anticipation, KI 2006,  29th German Conference on Artificial Intelligence, 14-19 June.

43.Grinberg, M. & Kokinov, B. (2003). Simulation of Episode Blending in the AMBR Model, EuroCogSci03, Osnabrueck, Germany, September 10-13, 2003, Proceedings.

44.Grinberg, M. & Kokinov, B. (2003). Analogy Based Episode Blending in the AMBR model, International Workshop on Constructive Memory, Sofia, Bulgaria, July 12-14, 2003, Proceedings.

45.Kokinov B. & Grinberg, M. (2001). Simulating context effects in problem-solving in AMBR. In: Modeling and Using Context, 3 rd International and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2001, Dundee, UK, July 2001, Proceedings, eds. V. Akman et al., Springer.

Перцептивно обучение

46.Gerganov, A., Grinberg M., & Goldstone, R. (2009). Partial Position Transfer in Categorical Perceptual Learning. In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.

47.Gerganov, A., Grinberg, M., Quinn, P. C., & Goldstone, R. L. (2007). Simulating Conceptually-Guided Perceptual Learning. CogSci2007 – 29th Annual Conference of the Cognitive Science Society, August 26-29, 2007, Nashville, Tennessee.

Структура и промяна на понятията

48.R. Dimitrov, R., Hristova, E., Trifonova, M., & Grinberg, M., Semantic structure of emotion concepts in patients with schizophrenia, 9th ECNP Regional Meeting, 27-29 April 2007, Sofia, Bulgaria.

49.Grinberg, M. & Hristova, E. (2006). Evolution of conceptual spaces. 12th Early Fall School in Semiotics „Semiotics, Image and Narration”, 11-18 September 2006, Sozopol, talk.

50.Grinberg, M., Gerganov, E., Hrisotova, E., & Pavlova, R. (2005), Evolution Of Concept Maps, ESF Exploratory Workshop on UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF KNOWLEDGE, 17-19 November 2005, Certosa di Pontignano, Siena, Italy, talk.

51.Grinberg, M., Hristova, E., Trifonofva, M., & Moudova, M (2008). Emotional Conceptual Spaces. 3rd srping School in Semiotics – LSSS ’08 – Cognitive semiotics, Sofia, Bulgaria, talk.

Когнитивни аспекти на възприятието на изкуство

52.Hristova, E. & Grinberg, M. (2011). Time Course of Eye Movements during Painting Perception. In Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N. (Eds). Proceedings of the European Conference of Cognitive Science. New Bulgarian University Press.

Hristova, E., Georgieva, S. & Grinberg, M. (2011). Top-Down Influences on Eye-Movements During Painting Perception: The Effect of Task and Titles. In: A. Esposito et al. (Eds.): COST 2102 Int. Training School 2010 (Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues), LNCS 6456, pp. 104-115. Springer, Heidelberg.

Hristova, E. & Grinberg, M. (2010). How we look at paintings: the influence of the viewer’s task. 4rd International Conference on Cognitive Science, Tomsk, Russia, extended abstract.

53.Grinberg, M., Hristova, E., & Georgieva, S. (2009). Looking at paintings: The influence of titles. 15th European Conference on Eye Movements, abstract, talk.

Когнитивна наука – приложни изследвания

54.Grinberg, M. (2008). Integrating approaches from education, usability and cognitive science for efficient e-learning deployment: The experience of the WELKOM Leonardo project. XXIX Congress of Psychology, Berlin, 20-25 July, 2008, invited symposium.

55.Grinberg, M. (2007). Integrated Deployment Methodology for CAT Systems: Results of the WELKOM Project, 26th European congress on Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic.

56.Hristova E., Gerganov, A. & Grinberg, M. (2007). How Users Adapt to New Web Applications: Evidence From Eye-Tracking Studies, Symposium: Eye tracking as a scientific key to the future of usability research, 14th European Conference on Eye Movements (ECEM), 19-23 August 2007, Potsdam, Germany.

57.Grinberg, M. & Hristova E. (2007). The Role of Usability Resting in an Integrated Approach to CAT Deployment: Experience from the WELKOM Project, 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST), 3-6 March, 2007, Barcelona, Spain.

58.Grinberg, M. & Hristova E. (2007). The Role of Usability Resting in an Integrated Approach to CAT Deployment: Experience from the WELKOM Project, 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST), 3-6 March, 2007, Barcelona, Spain.

59.Grinberg, M. & Hristova, E., Psychological Evaluation of Brands’ Impact, 13th Early Fall School In Semiotics, “Sociosemiotics”, Granted Erasmus Intensive Programme, Workshop on The Semiotic Study of Brands, EFSS’ 2007, 8-18 September 2007, Sozopol, Bulgaria.

60.Hristova, E. & Grinberg, M., Measuring attention to ads and brands: eye-tracking studies, 13th Early Fall School In Semiotics, “Sociosemiotics”, Granted Erasmus Intensive Programme, Workshop on The Semiotic Study of Brands, EFSS’ 2007, 8-18 September 2007, Sozopol, Bulgaria, talk.

61.Grinberg, M. & Hristova, E., Usability and Educational Efficiency of CAT Systems: Presentation of the WELKOM project, April 26, 2007 Training Fair AUKERA, Irun, Spain.

62.Grinberg, M., Hristova, E., Gerganov, E., & Djalev L. (2006). Developing an Integrated Methodology for CAT System Deployment (The WELKOM Project), 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece, symposium.

63.Grinberg, M. & Hristova, E. (2006). Usability Testing for Efficient Development of CAT Systems, 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece.

Физика - статии

64.Y. Y. Shopov and M. Grinberg, A new method for direct photography of luminiscence, Expedition Ann. Sofia Univ., v. 1 (1985) 139.

65.M. Grinberg, O. Stoyanova and Ch. Stoyanov, Interaction in particle-particle channel and anharmonicity of suface vibrations in spherical nuclei', Bulg. J. Phys. 17(1989) 36

66.M. Grinberg, V. Yu. Ponomarev and Ch. Stoyanov, Influence of complex configurations on the low-lying states in spherical nuclei', JINR communication, E4-90-210 (1990), Dubna

67.M. Grinberg, Many-phonon states in the QPM, Bulg. J. Phys. 18 (1991) 314

68.T. T. Dinh, M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Two-phonon sates in N=84 isotones', J. Phys. G18 (1992) 329

69.J. Adam, J. Dobes, B. Kracik, P. Navratil, P. Tlusty, S. Batsev, Thai Khac Dinh, M. Grinberg, O. Stoyanova and Ch. Stoyanov, Structure of the 146Sm states from the 146Eu decay', Z. Phys. A-Hadrons and Nuclei, 343 (1992) 381

70.M. Grinberg, Thai Khac Dinh, Ch. Protochristov, I. Penev, Ch. Stoyanov and W. Andrejtscheff, Level structure and transition probabilities in 140Ce', J. Phys. G19 (1993) 1179

71.M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Two-phonon strength distribution in N=82 isotones', Nucl. Phys. A573 (1994) 231

72.M. Grinberg, Investigation of even-even spherical nuclei properties in the QPM framework, PhD thesis synopsis, 1994

73.R. Georgii, P. von Neumann-Cosel, T. von Egidy, M. Grinberg, V. A. Khirtov, J. Ott, P. Prokofjevs, A. Richter, W. Schauer, C. Schlegel, R. Shulz, L.J. Simonova, Ch. Stoyanov, A.M. Sukhovoj and A.V. Vojnov, Unusual neutron-capture gamma-ray cascade in 124Te: A fingerprint of octupole-coupled multiphonon states, Phys. Lett. B351 (1995) 82

74.R. Georgii, T. von Egidy, J. Klora, H. Lindner, U. Mayerhofer, J. Ott, W. Shauer, P. von Neumann-Cosel, A. Richter, C. Schlegel, R. Schulz, V.A. Khirtov, A.M. Sukhovoj, A.V. Vojnov, J. Berzins, V. Bondarenko, P. Prokofjevs, L.J. Simonova, M. GRINBERG and Ch. Stoyanov, Complete level scheme of 124Te up to 3 MeV', Nucl. Phys. A592 (1995) 307

75.M. Grinberg, R. Piepenbring, B. Silvestre-Brac and K. Protassov, Collective and non-collective multiphonon states in even-even spherical nuclei', Nucl. Phys. A597 (1995) 355

76.S. Tomsovic, M. Grinberg and D. Ullmo, Semiclassical trace formulae of near-integrable systems: Resonances, Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 4346

77.M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Enlargment of the collective basis of the Quasiparticle-phonon model, in “Frontiers in Nuclear Physics”, dedicated to the 70th anniversary of V.G. Soloviev, D4-95-308, Dubna, JINR (1995) 104-119

78.D. Ullmo, M. Grinberg and S. Tomsovic, Near-integrable systems: Resonances and semiclassical trace formulas, Phys. Rev. E54 (1996) 136

79.K. Protassov, B. Silvestre-Brac, R. Piepenbring and M. Grinberg, Multiphonon theory: A Wick's theorem and recursion formulas for coupled phonons', Phys. Rev. C53 (1996) 164

80.R. Schwengner , W. Schauer, G. Winter, P. von Brentano, J. Eberth, J. Enders, T. von Egidy, M. Grinberg, R.-D. Herzberg, N. Huxel, L. Kaubler, P. von Neumann-Cosel, N. Nicolay, J. Ott, N. Pietralla, H. Prade, S. Raman, J. Reif, A. Richter, C. Schlegel, H. Schnare, T. Servene, S. Skoda, C. Stoyanov, and H.G. Thomas, Dipole exciations in 122Te, 126Te and 130Te, Z. Phys. A (1997) 197

81.R. Schwengner, G. Winter, W. Schauer, M. Grinberg, F. Becker, P. von Brentano, J. Eberth, J. Enders, T. von Egidy, R.-D. Herzberg, N. Huxel, L. Kaubler, P. von Neumann-Cosel, N. Nicolay, J. Ott, N. Pietralla, H. Prade, S. Raman, J. Reif, A. Richter, C. Schlegel, H. Schnare, T. Servene, S. Skoda, T. Steinhardt, C. Stoyanov, H.G. Thomas, I. Wiedenhoever and A. Zilges, Two-phonon J=1 states in 122Te, 126Te and 130Te, Nucl. Phys. A620 (1997) 277

82.J. Ott, C. Doll, T. von Egidy, R. Georgii, M. Grinberg, W. Schauer, R. Schwengner and H.-F. Wirth, The nuclear structure of 126Te studied with (d,p), (d, 3He) and (d,d’) reactions, Nucl. Phys. A625 (1997)598-620

83.N. Tsoneva, A. Vdovin, Ch. Stoyanov and M. Grinberg, Magnetic Polarization and Two-Phonon States, Physics of Atomic Nuclei 61 (1998) 734-738

84.V. Yu. Pnonmarev, Ch. Stoyanov, N. Tsoneva and M. Grinberg, Boson forbidden low-energy E1-transitions in spherical nuclei, Nucl. Phys. A635 (1998) 470

85.M. Grinberg, Ch. Stoyanov and N. Tsoneva, Interplay of collective and non-collective modes at low-excitation energy in spherical nuclei, J. Part. Nucl. 29 (1998) 1456

86.D. Karadjov, V. V. Voronov, F. Catara, M. GRINBERG and A. P. Severyukhin, Effects of the ground state correlations on the structure of vibrational states, Nucl. Phys. A643 (1998) 259-27

87.W. Schauer, C. Doll, T. von Egidy, R. Georgii, J. Ott, H.-F. Wirth, A.Gollwitzer, G. Graw, R. Hertenberger, B. Valnion, M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Study of 122Te with charged particle reactions, Nucl. Phys. A652 (1999) 339-369

88.Ch. Stoyanov, V. Ponomariev, N. Tsoneva and M. Grinberg, The influence of the GDR on the low-energy E1 transitions in spherical nuclei, Nucl. Phys. A649 (1999) 93-96

89.L. Kaubler, H. Schnare, R. Schwengner, P. von Brentano, F. Donau, J. Eberth, J. Enders, A. Fitzler, C. Fransen, M. Grinberg, E. Grosse, R.-D. Herzberg, H. Kaiser, P. von Neumann-Cosel, N. Pietralla, H. Prade, A. Richter, S. Skoda, Ch. Stoyanov, H.-G. Thomas, H. Tiesler, D. Weisshaar and I. Wiedenhover, Is the 4.742 MeV state in 88Sr the 1- two-phonon state?, Europ. Phys. Jour. A (2000) 34

90.M. Grinberg, Ch. Protochristov, W. Andrejtscheff, G. Lo Bianco and G. Falconi, Collective vibrational bands built on two-quasiparticle excitations in Te isotopes, Phys. Rev. C61 (2000) 345

91.E. A. Stefanova, T. H. Kutsarova, M.-G. Porquet, I. Deloncle, A. Wilson, M. Grinberg, A. Minkova, T.V. Venkova, B.J.P. Gall, F. Hoellinger, N. Schulz, H. Sergolle, J. Duprat, F. Azaiez, S. Bouneau, C. Bourgeois, C. Gautherin, R. Lucas and Ch. Stoyanov, High-spin states of 8838Sr50: breaking of the neutron core, Nucl. Phys. A (2000) 624

92.L. Kaubler et al., Influence of the N=50 neutron core on dipole excitations in Rb-87, Phys.Rev.C 65 (2002) 054315

93.L. Kaubler et al., Dipole and quadrupole excitations in sr-88 up to 6.8-MeV, Phys.Rev. C 70 (2004) 064307

Физика – доклади на конференции

94.G. Molnar, B. Fazekas, A. Veres, T. Belgya, R.A. Gatenby, E.M. Baum, E.L. Johnson, S.W. Yates, J.R.S. Vanhoy, T. Otsuka, T. T. Dinh, M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Collective excitation evinced by fast dipole transitions, Talk at NFFS 6/AMCO 9, Bernkastel-Kues, Germany, 19-24 July 1992 (IOP)

95.M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Distibution of two-phonon strength in even N=82 nuclei, Poster at 11th Intern. Symp. on Capture Gamma-ray Spectroscopy and Related Topics, Fribourg, 1993, Proceedings, World Scientific, Singapour, 380

96.K. Protasov, R. Piepenbring, B. Silvestre-Brac and M. GRINBERG, Application of the multiphonon method to even-even spherical nuclei, Invited talk at the Ninth International Symposium on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics, 8-12 October 1996, Budapest, Hungary.

97. W. Schauer, C. Doll, T. von Egidy, R. Georgii, J. Ott, W. Schott, H.-F. Wirth and M. Grinberg, Spectroscopy of 122Te and 126Te, Invited talk at the Ninth International Symposium on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics, 8-12 October 1996, Budapest, Hungary

98.N. Tsoneva, M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Two-phonon 1- states in even-even N=84 isotones, Poster at the Ninth International Symposium on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics, 8-12 October 1996, Budapest, Hungary

99.D. Karadjov, V.V. Voronov, M. Grinberg and F. Catara, Effects of the ground state correlations on the structure of low lying states, Talk at the International conference “Nuclear structure and related topics”, Dubna, Russia, September 9-14, 1997, E4-97 218, p. 5

100.Ch. Stoyanov, N. Tsoneva and M. Grinberg, Two-phonon quadrupole-octupole multiplet and electric dipole transitions, Talk at the International conference “Nuclear structure and related topics, Dubna, Russia, September 9-14, 1997, E4-97 218, p. 85.

Други публикации:

101.N. Lambov, St. Tsankov, M. Grinberg and E. Minkov, Studies on the release of tinidazol from polyacrylate microspheres', Pharmazie 49 (1994) 438

102.Гринберг, М. (2004). Ползваемост на Уеб–сайтове, сп. “Твоят бизнес”, бр. 12

103.Гринберг, М. (2006). Защо не можем без електронното обучение?, сп. “Твоят бизнес”, бр. 27

104.Гринберг, М. (2006) Изследователска дейност на бакалавърско ниво: пет години опит в Нов български университет , «Research at the Undergraduate Level: Five Years of Experience in NBU» , Critique and Humanism Journal (сп. Критика и хуманизъм), issue: 21 / 2006, pages: 339-345, on www.ceeol.com.

105.Гринберг, М. (2007) Интелигентни системи за електронно обучение – настояще или бъдеще?, сп. “Твоят бизнес”, бр. 29

106.Гринберг, М., Колчева, Н., & Атанасов, П. (2009). Електронна система за отчитане на дейността на преподавателите. II национална научна конференция с международно участие качеството на висшето образование в българия – проблеми и перспективи , Русе, 2009.

Курсове от текущия семестър: