Електронен каталог

гл. ас. д-р Пламен Илиев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:15-13:30 biblioteka I Корпус
Петък 11:15-13:00 biblioteka I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: