Стратегии и политики на сигурност

Кратко представяне на програмата:

Програмата е ориентирана върху динамиката на промените в сигурността и върху съвременните предизвикателства към нея. Целта е да се подготвят млади учени, които да работят в областта на развитие на теоретичната основа на науките по сигурността, в сферата на информационно-аналитичната дейност, както и в модернизиране на образованието по проблемите на сигурността. Бъдещите студенти ще бъдат набирани сред най-изявените наши студенти в тази сфера, както и студенти, завършили подходящи програми в другите български и чуждестранни университети.

прочети още
Стратегии и политики на сигурност
  • проф. Георги Бахчеванов, д.н. NISD112 Динамика на проблемите на сигурността в България от края на 19 в. до наши дни NISD211 Методология на изследванията в сферата на сигурността
  • проф. Димитър Йончев, д.н. NISD111 Генезис и обособяване на научната област на сигурността NISD211 Методология на изследванията в сферата на сигурността
  • проф. Николай Радулов, д.н. NISD112 Динамика на проблемите на сигурността в България от края на 19 в. до наши дни
  • проф. д-р Венелин Георгиев NISD213 Подготовка, структуриране и разработване на дисертационен труд
  • проф. д-р Христо Георгиев NISD111 Генезис и обособяване на научната област на сигурността NISD112 Динамика на проблемите на сигурността в България от края на 19 в. до наши дни NISD211 Методология на изследванията в сферата на сигурността
  • доц. д-р Георги Павлов NISD212 Теория и практика на С2IS/информационни системи за командване и управление
  • доц. д-р Юлияна Каракънева NISD212 Теория и практика на С2IS/информационни системи за командване и управление
  • Радостина Тодорова NISD213 Подготовка, структуриране и разработване на дисертационен труд