Клинична психология - психоаналитична перспектива

Кратко представяне на програмата:

Клиничната психология е една от основните области за професионалното развитие на психолозите, осигуряваща знания и умения, необходими за разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология. Програмата има допълнителен четвърти семестър, който набавя аудиторни и извънаудиторни курсове за допълнителна квалификация на завършващите. Обучението в програмата преминава през курсове по психоаналитична психология и психопатология, клинична невропсихология, психиатрия, психологическо изследване на възрастния, детето и юношата, психотерапия. Приетите студенти се допитват до програмните консултанти относно записването на курсове. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, семинари, емпирични изследвания и стажове, които се провеждат през целия курс на обучението.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYM001 Невропсихология I част PSYM002 Невропсихология II част
 • проф. Людмил Мавлов, д.н. PSYM001 Невропсихология I част PSYM002 Невропсихология II част
 • проф. д-р Виолета Боянова PSYM125 Детска психиатрия
 • проф. д-р Емилия Алексиева PSYB887 Психодиагностика PSYM101 Психоаналитична перспектива в клиничната практика I част PSYM104 Психоаналитична психопатология ІІ част PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част PSYM115 Психологическо изследване на възрастния I част PSYM120 Практика: Методи на психологическо изследване при деца PSYM126 Самостоятелна работа: Психоаналитична психология PSYM127 Практика: Методи на психологическо изследване при възрастни PSYM143 Психоаналитична психопатология ІІІ част PSYM172 Практика: Психологическо изследване на възрастния PSYM173 Практика: Психологическо изследване на детето PSYM202 Психоаналитична перспектива в клиничната практика ІІ част PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част PSYM216 Психологическо изследване на възрастния ІІ част PSYM232 Практика: Психологическо изследване PSYM259 Практика: Емпирично изследване PSYM263 Клиничен стаж 4
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYM003 Статистика I част PSYM004 Статистика II част
 • проф. д-р Орлин Тодоров PSYB828 Психология на зависимостите PSYM104 Психоаналитична психопатология ІІ част PSYM226 Среща с психоаналитичната практика на Зигмунд Фройд (петте публикувани случая) PSYM263 Клиничен стаж 4 PSYM519 Семинар: Психоаналитичен семинар
 • проф. д-р Тома Томов PSYM222 Психология и психопатология на семейното функциониране
 • доц. д-р Георги Петков PSYM003 Статистика I част PSYM004 Статистика II част
 • доц. д-р Елена Андонова PSYB011 Когнитивни процеси
 • доц. д-р Златка Михова PSYM222 Психология и психопатология на семейното функциониране
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB005 Психология на личността
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYB618 Психопатология PSYM106 Психиатрия I част PSYM125 Детска психиатрия PSYM207 Психиатрия ІІ част PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYB500 Увод в клиничната психология PSYB794 Увод в психотерапията PSYM101 Психоаналитична перспектива в клиничната практика I част PSYM103 Психоаналитична психопатология I част PSYM105 Психоаналитична психология I част PSYM111 Психоаналитична теория на развитието PSYM120 Практика: Методи на психологическо изследване при деца PSYM126 Самостоятелна работа: Психоаналитична психология PSYM200 Психологически терапии PSYM201 Семинар: Психологически терапии PSYM205 Психоаналитична психология ІI част PSYM232 Практика: Психологическо изследване PSYM259 Практика: Емпирично изследване PSYM260 Проект: Социална травма PSYM263 Клиничен стаж 4
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB011 Когнитивни процеси PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти
 • доц. д-р Тони Дончев PSYM106 Психиатрия I част PSYM113 Клиничен стаж 1 PSYM127 Практика: Методи на психологическо изследване при възрастни PSYM176 Клиничен стаж 3 PSYM203 Клиничен стаж 2 PSYM207 Психиатрия ІІ част
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYB011 Когнитивни процеси PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти
 • гл. ас. д-р Иван Ванков PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB688 Проект: работа в изследователска лаборатория
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYB506 Тестология
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYB008 Психология на развитието PSYB506 Тестология
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB008 Психология на развитието PSYM216 Психологическо изследване на възрастния ІІ част
 • гл. ас. д-р Румянка Величкова-Грънчарова PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYB500 Увод в клиничната психология PSYB794 Увод в психотерапията PSYM246 Самостоятелна работа: Клиничен и метапсихологичен коментар на проведена консултация PSYM263 Клиничен стаж 4
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYB602 Организационна психология PSYB719 Психология на труда
 • д-р Димо Станчев PSYM103 Психоаналитична психопатология I част PSYM104 Психоаналитична психопатология ІІ част PSYM143 Психоаналитична психопатология ІІІ част PSYM226 Среща с психоаналитичната практика на Зигмунд Фройд (петте публикувани случая)
 • д-р Кимон Ганев PSYB618 Психопатология
 • преп. Красимир Таушанов PSYB500 Увод в клиничната психология PSYB828 Психология на зависимостите PSYM101 Психоаналитична перспектива в клиничната практика I част PSYM110 Проект: Клинична консултация в психоаналитична перспектива PSYM116 Нарцисизъм, нарцистична организация и (нарцистична) первезия PSYM124 Био-психо-социални аспекти на зависимостите І част PSYM132 Семинар: Консултативна практика І част PSYM144 Психология на депресиите PSYM145 Невротични организации (хистерия, фобии, натрапливости) PSYM175 Практика: Супервизия на стаж I част PSYM183 Супервизия и тренинг на консултативните умения I част PSYM184 Супервизия и тренинг на консултативните умения IІ част PSYM202 Психоаналитична перспектива в клиничната практика ІІ част PSYM234 Семинар: Консултативна практика ІІ част PSYM246 Самостоятелна работа: Клиничен и метапсихологичен коментар на проведена консултация PSYM263 Клиничен стаж 4 PSYM306 Практика: Провеждане на Клинична консултация по време на стаж
 • Румяна Крумова PSYB887 Психодиагностика