Международен бизнес

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по международна търговия, международно търговско право и право на Европейския съюз, управление на проекти, с акцент върху проектите и програмите на Европейския съюз, международни търговски сделки, ценова политика в международния бизнес, международен финансов мениджмънт, делови преговори и търговски комуникации, специализиран английски език или специализиран немски език.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Международен бизнес
 • проф. Тодор Коларов, д.н. MBAM430 Търговско право MBAM494 Самостоятелна работа: Търговско право
 • проф. д-р Благой Видин MBAM204 Международно търговско право MBAM206 Право на Европейския съюз
 • проф. д-р Гунар Прауз MBAM289 Международен бизнес – бизнес симулация (на английски език)
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Светослав Масларов MBAM203 Световна финансова система MBAM256 Самостоятелна работа: България и Европейският паричен съюз
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика MBAM251 Проект: Политическа структура на международните икономически отношения MBAM283 Международна търговия
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт MBAM265 Глобализация: технология и иновации
 • доц. д-р Виктор Аврамов MBAM285 Международни делови преговори
 • доц. д-р Едуард Маринов MBAM249 Маркетинг в международния бизнес
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM067 Самостоятелна работа: Глобални финанси MBAM239 МСП в международния бизнес MBAM243 Международен финансов мениджмънт MBAM268 Управление на валутния риск MBAM287 Проект: Актуални въпроси в корпоративната валутна политика MBAM288 Магистърски стаж
 • доц. д-р Катерина Йочева MBAM204 Международно търговско право MBAM206 Право на Европейския съюз
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM255 Проект: Участие на България във вътрешнообщностната търговия със страните от Европейския съюз
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева MBAM208 Самостоятелна работа: Международните икономически отношения и глобализацията
 • доц. д-р Пламен Илиев MBAM063 Теория на контрола MBAM070 Самостоятелна работа: Теория на контрола
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции
 • доц. д-р Светла Бонева MBAM234 Европейски и международни стандарти за качество MBAM257 Проект: Международни стандарти
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM071 Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM068 Самостоятелна работа: Световна икономика MBAM203 Световна финансова система MBAM238 Управление на международни проекти MBAM241 Международни търговски сделки MBAM252 Проект: Актуални проблеми на международните финанси MBAM256 Самостоятелна работа: България и Европейският паричен съюз MBAM267 Международни бизнес анализи MBAM289 Международен бизнес – бизнес симулация (на английски език)
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева MBAM269 Ценова политика в международния бизнес
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM254 Проект: Актуални въпроси на световната търговска система
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM266 Инвестиции в международния бизнес
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM069 Самостоятелна работа: Четене на финансов отчет
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM236 Търговски комуникации MBAM285 Международни делови преговори
 • преп. Мариана Мелнишка MBAM222 Специализиран курс по английски език ІІ част
 • Искра Петрова MBAM207 Специализиран курс по английски език I част
 • Карина Симова MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство