Графично и пространствено проектиране

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава специалисти в една от най-бурно развиващите се области на съвременните компютърни технологии. Обучението преминава през курсове по приложна графика, компютърна графика и илюстрация, графичен дизайн на страница, книга, списание, плакат, рекламен дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват изложби, проекти и семинари.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Графично и пространствено проектиране
 • проф. д-р Грета Дерменджиева CASM247 Приложение на InDesign в графичния дизайн CASM427 Проект: Приложение на InDesign в графичния дизайн
 • проф. д-р София Шишманова CASM189 Цветът в съвременния графичен дизайн CASM190 Проект: Цветът в съвременния графичен дизайн
 • проф. Богомил Димитров CASM124 Хералдика
 • проф. Димитър Тасев CASM404 Проект: Изобразителни елементи и композиция на плаката CASM408 Видове плакат CASM415 Проект: Видове плакат
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM144 Графичен дизайн на печатни продукти CASM197 Проект: Изложба CASM319 Графика и илюстрация CASM406 Проект: Графичен дизайн на печатни продукти CASM407 Рекламен дизайн CASM410 Графичен дизайн на страница, списание, книга CASM416 Проект: Графичен дизайн на страница, списание, книга CASM428 Тенденции и явления в съвременното изкуство
 • доц. д-р Илия Кожухаров CASM400 Методи за изграждане на запазена марка CASM403 Семинар: Запазени марки CASM440 Стаж
 • доц. д-р Ралица Мирчева CASM181 Рисуване (подготвителен курс)
 • доц. Правда Кирова CASM412 Елементи на видеорекламата CASM417 Проект: Елементи на видеорекламата
 • доц. Станко Войков CASM185 Символи и знаци в графичния дизайн CASM194 Проект: Символи и знаци в графичния дизайн
 • доц. Христо Добаров CASM183 Перспектива
 • доц. Цветан Илиев CASM402 Графичен дизайн на опаковка CASM405 Проект: Графичен дизайн на опаковка
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова CASM122 Шрифт CASM425 Шрифтът в графичния дизайн
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова VACB006 Компютърни средства за графичен дизайн ( CorelDraw)
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов CASM401 Изобразителни елементи и композиция на плаката CASM429 Дизайн и предпечат на рекламни издания CASM435 Проект: Дизайн и предпечат на рекламни издания
 • ас. Мария Койчева CASM411 Проектиране на обекти в интериорно и екстериорно пространство CASM418 Проект: Проектиране на обекти в интериорното и екстериорното пространство
 • ас. Мартин Стойчев CASM239 Web дизайн CASM265 Графично изграждане и платформа за уеб сайт (Wordpress) CASM431 Проект: Графично изграждане и платформа за уеб сайт (Wordpress)
 • д-р Иван Лапатов CASM237 Приложение на 3D Studio Max в графичния дизайн
 • Боряна Главлешка CASM182 Цветова композиция
 • Елка Георгиева CASM137 Дигитално интерпретиране на визуалното пространство CASM138 Компютърно илюстриране
 • Иво Танчев CASM298 Полиграфия и полиграфски методи в издателската дейност