Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми" представя керамичното пластично изкуство чрез дигитални и класически методи в посока създаване на съвременни форми с препратки към: декоративно-пластичната керамика, скулптурата, архитектурата, инсталациите, пърформънс обектите, колажите, интериорните и екстериорни пластични разработки, както и 3D пластични композиции. Студентите се насърчават да развиват технически умения в посока класическо, съвременно и модерно изкуство.

През периода на обучение, единствено в НБУ, студентите по керамика и порцелан, ще могат да изучават традиционни точарски техники, които до моментана не присъстват в образователните програми на другите висши учебни заведения.

Програмата е особено уникална в представянето на артистичната керамика в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с компютърни и дигитални технологии (3D принтер). Този начин на съвместяване на различни изразни средства в един цялостен съвременен продукт на базата на керамиката и порцеланът е иновативен за България, като за първи път се прилага в обучението на студентите по керамика и порцелан в НБУ.

Магистърската програма включва работа с различни изразни средства в съчетание с керамика и порцелан, което я рамкира като пластично изкуство от нов тип, с модерна и съвременна визия.

Програмата предлага специализации или стажове по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирми по договор в България и чужбина.

Изложбите, стажовете и стипендиите са един от основните стимули в обучението на студентите от програмата.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
 • проф. д-р Моника Попова VIPM703 Ръчно формоване в керамиката VIPM704 Стилизация на образа VIPM706 Основни техники на глазиране VIPM707 Основни техники на изграждане в керамиката и порцелана VIPM708 Ателие: Керамика VIPM709 Ателие: Порцелан VIPM721 Декоративни процеси в керамиката и порцелана І част VIPM723 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане І част VIPM726 Съвременни керамични технологии І част VIPM728 Пърформънс практики VIPM732 Фотографски техники върху керамични повърхности І част VIPM733 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане ІІ част VIPM734 Декоративни процеси в керамиката и порцелана ІІ част VIPM737 Съвременни керамични технологии ІІ част VIPM738 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане VIPM739 Практика: Декоративни процеси в керамиката и порцелана ІІ част VIPM740 Съвременни керамични технологии ІІ част VIPM743 Съвременни и визуални ефекти върху керамиката и порцелана VIPM745 Колаж и мозайка VIPM746 Работа с природни материали. Смесени техники VIPM747 Фотографски техники върху керамични и порцеланови повърхности ІІ част VIPM748 Бижутерство и керамика VIPM750 Стаж по керамика в предприятие или във фирма по договор
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM702 Скулптура VIPM710 Скулптура VIPM744 Скултура и метал
 • доц. д-р Владимир Сотиров VIPM742 Езикът на формата
 • доц. д-р Илия Кожухаров VIPM705 Компютърни и рисунъчни експерименти VIPM711 Ателие: Компютърни експерименти в керамиката и порцелана
 • доц. д-р Ралица Мирчева VIPM701 Рисунъчни и живописни техники VIPM712 Ателие: Рисунъчни и живописни техники
 • доц. Валентин Савчев VIPM702 Скулптура VIPM710 Скулптура VIPM729 Керамика и метал
 • доц. Елена Иванова VIPM720 Изкуство и дизайн. Предметът/обектът в художествените практики. VIPM731 Съвременно и концептуално изкуство
 • доц. Михаил Чомаков VIPM728 Пърформънс практики
 • гл. ас. д-р Петьо Будаков VIPM722 Дигитален дизайн в керамиката и порцелана VIPM725 Дигитално производство и 3D принтиране І част VIPM736 Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част VIPM741 Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов VIPM705 Компютърни и рисунъчни експерименти VIPM711 Ателие: Компютърни експерименти в керамиката и порцелана
 • преп. Станимир Божилов VIPM701 Рисунъчни и живописни техники VIPM712 Ателие: Рисунъчни и живописни техники VIPM745 Колаж и мозайка
 • Андрей Андронов VIPM722 Дигитален дизайн в керамиката и порцелана VIPM725 Дигитално производство и 3D принтиране І част VIPM736 Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част VIPM741 Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част
 • Атанас Гаджев VIPM706 Основни техники на глазиране VIPM707 Основни техники на изграждане в керамиката и порцелана VIPM733 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане ІІ част VIPM738 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане VIPM739 Практика: Декоративни процеси в керамиката и порцелана ІІ част VIPM740 Съвременни керамични технологии ІІ част VIPM743 Съвременни и визуални ефекти върху керамиката и порцелана VIPM746 Работа с природни материали. Смесени техники VIPM750 Стаж по керамика в предприятие или във фирма по договор
 • Владимир Сотиров VIPM730 Изкуство и форма
 • Методи Попов VIPM724 Ротационно формообразуване І част VIPM727 Ротационно формообразуване VIPM735 Ротационно формообразуване ІІ част
 • Михаела Кръстева VIPM705 Компютърни и рисунъчни експерименти VIPM711 Ателие: Компютърни експерименти в керамиката и порцелана VIPM722 Дигитален дизайн в керамиката и порцелана VIPM725 Дигитално производство и 3D принтиране І част VIPM736 Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част VIPM741 Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част