Мениджмънт на развлекателната индустрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, туризъм, мениджмънт, а също така културен туризъм, театър, шоубизнес и лингвистика, ориентирани към спецификата на развлекателната индустрия. Знанията от тези курсове са необходими за успешната реализация на завършилите програмата в тази сфера. Вниманието се фокусира върху уменията, придобивани по време на обучението в специализираните курсове на програмата, както и на комуникативните умения, поради което се отделя особено място на специализираната терминология на английски и руски езици.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия
 • проф. Иван Георгиев, д.н. MEIM304 Мениджмънт на шоубизнеса
 • проф. д-р Ева Волицер MEIM103 Театрален мениджмънт MEIM113 Проект: Театър и общество
 • проф. д-р Иван Боевски MEIM301 CRM в развлекателната индустрия
 • проф. д-р Манол Рибов MEIM200 Рекреационни модели в развлекателната индустрия MEIM220 Проект: Разработване на евристични рекреационни модели на развлекателната индустрия MEIM303 Интегрирани системи в развлекателната индустрия
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MEIM203 Музиката и танцът в развлекателната индустрия
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM640 Икономика на туристическото предприятие MBAM647 Самостоятелна работа: Икономика на туристическото предприятие
 • доц. д-р Георги Георгиев MEIM104 Мениджмънт на игралната индустрия
 • доц. д-р Евелина Христова MEIM302 Управление на събитията
 • доц. д-р Елена Александрова-Дафинска MEIM300 Маркетинг на културния туризъм
 • доц. д-р Ирена Емилова MBAM642 Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM649 Самостоятелна работа: Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM652 Самостоятелна работа: Туристически пазари MEIM100 Организация и управление на развлекателната индустрия MEIM220 Проект: Разработване на евристични рекреационни модели на развлекателната индустрия MEIM221 Самостоятелна работа: Анализ на турситическите брандове в развлекателната индустрия MEIM307 Магистърски стаж
 • доц. д-р Ирина Георгиева MEIM106 Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия - руски език MEIM206 Делово общуване - руски език MEIM306 Специфична терминология - руски език
 • доц. д-р Милена Караилиева MBAM646 Управление на човешките ресурси в туризма MEIM101 Иновации в индустрията на развлеченията MEIM111 Самостоятелна работа: Иновации в индустрията на развлеченията MEIM307 Магистърски стаж
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM022 Мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM038 Самостоятелна работа: Маркетинг
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • доц. д-р Соня Алексиева MBAM641 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM648 Самостоятелна работа: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MEIM102 PR в развлекателната индустрия MEIM112 Проект: PR в развлекателната индустрия
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство
 • доц. д-р Татяна Фед MEIM106 Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия - руски език MEIM206 Делово общуване - руски език MEIM306 Специфична терминология - руски език
 • доц. д-р Теодора Ризова MBAM643 Международни стандарти в туризма MBAM644 Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM650 Самостоятелна работа: Международни стандарти в туризма MBAM651 Самостоятелна работа: Изграждане и развитие на туристически комплекси MEIM202 Тематичните паркове в развлекателната индустрия MEIM222 Проект: Идеен проект за атракционен парк в развлекателната индустрия MEIM223 Самостоятелна работа: Моделиране на анимационни програми в развлекателната индустрия MEIM307 Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева MEIM201 Маркетинг на туристическа дестинация MEIM221 Самостоятелна работа: Анализ на турситическите брандове в развлекателната индустрия MEIM307 Магистърски стаж
 • преп. Мариана Мелнишка MEIM105 Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия - английски език MEIM114 Проект: Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия - английски език MEIM205 Делово общуване - английски език MEIM224 Самостоятелна работа: Делово общуване на английски език MEIM305 Специфична терминология - английски език
 • Александър Ангелов MEIM204 Анимацията в развлекателната индустрия MEIM223 Самостоятелна работа: Моделиране на анимационни програми в развлекателната индустрия