Бранд мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

http://www.semiotics.nbu.bg/en/ma-in-brand-management

Програмата е на английски език и предлага практическо обучение на студентите в широк спектър от дисциплини, необходими за професията на бранд мениджъра, както и професиите по-общо свързани с пазарни и непазарни употреби на търговските марки. Към основната подготовка по бранд мениджмънт в програмата са включени 1) маркетинг; 2) курсове, обхващащи креативната страна на брандирането като Брандбилдинг, Онлайн брандинг, Луксозен брандинг и др.; 3) курсове свързани с икономиката, международния бизнес и пазарните проучвания; 4) курсове, практики и лабораторни занимания по изследване на търговските марки; 5) ежеседмичен семинар на гост-лектор, където студентите се срещат с утвърдени бранд и маркетинг мениджъри и маркетинг професионалисти; 6) интегрирани комуникационни активности като ивент мениджмънт, връзки с обществеността, както и цялостен мениджмънт на рекламния процес; 7) утвърдилите се през последните години на Запад семиотични и социологически подходи за анализ на корпоративната комуникация.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в професионално направление "3.8. Икономика".

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. NPRN588 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" NPRN658 Семинар "Структура в медиите и връзките с обществеността"
 • проф. Дияна Янкова, д.н. BCRM107 Формално общуване на английски език
 • проф. Кристиан Банков, д.н. SEMM704 Социология на консумтивното общество SEMM712 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки I част SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM720 Бранд мениджмънт 1 SEMM723 Семиотични изследвания на търговската марка SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки SEMM735 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт 1 SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM740 Бранд мениджмънт 2 SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт VIPB784 Търговската марка: визия и комуникация
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова BAMB506 Потребителско поведение BAMB801 Международен маркетинг
 • проф. д-р Стефан Стефанов SEMM702 Международен бизнес
 • доц. д-р Албена Павлова SEMM730 Самостоятелна работа: Употреби на еротиката в брандинга
 • доц. д-р Борислав Георгиев SEMM710 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова BAMB507 Информационни системи в маркетинга
 • доц. д-р Евгения Благоева SEMM704 Социология на консумтивното общество
 • доц. д-р Евелина Христова SEMM743 Вътрешни комуникации - корпоративна идентичност и имидж
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BABB637 Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB519 Практика: Рекламна академия ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт CASB764 Медиа планиране
 • доц. д-р Мария Николова BABB803 Е-бизнес в организацията
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга BAMB622 Емоционален маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова BAMB503 Управление на маркетинга
 • доц. д-р Соня Алексиева BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации
 • доц. д-р Стойко Петков NPRN708 Реклама и връзки с обществеността NPRN718 Реклама и специални събития
 • доц. д-р Татяна Фед SEMM741 Вербална бизнес комуникация
 • гл. ас. д-р Боян Кутевски ADVB517 Семинар: Ефективни продажби на творчески продукт ADVB601 Копирайтинг
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов SEMM744 Културен брандинг
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB519 Практика: Рекламна академия ADVB607 Иновативни форми на рекламата ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB622 Емоционален маркетинг BAMB637 Самостоятелна работа "Икономика на търговията" SEMM700 Маркетинг мениджмънт SEMM706 Пазарни изследвания SEMM712 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки I част SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM714 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 1 SEMM720 Бранд мениджмънт 1 SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки SEMM734 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 2 SEMM735 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт 1 SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM740 Бранд мениджмънт 2 SEMM744 Културен брандинг
 • гл. ас. д-р Елена Спасова SEMM721 Фирмени стратегии в конкурентна среда
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов SEMM733 Самостоятелна работа: Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM746 Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • гл. ас. д-р Рени Янкова SEMM703 Онлайн брандинг и реклама SEMM711 Самостоятелна работа: Онлайн брандинг и реклама SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM724 ПР бранд стратегии SEMM732 Самостоятелна работа: ПР бранд стратегии SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM746 Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации SEMM725 Ивент мениджмънт
 • гл. ас. Бойка Бъчварова SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM716 Практика по публично представяне SEMM742 Инструменти за представяне в публичното пространство
 • ас. Георги Цонев SEMM705 Институциите на онлайн комуникациите SEMM710 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа
 • Албена Чобанова SEMM722 Рекламният процес: структура и мениджмънт
 • Венцислав Стоилов SEMM726 Основи на мениджмънта на интелектуалната собственост
 • Георги Малчев ADVB805 Онлайн рекламни кампании
 • Иван Стоев SEMM700 Маркетинг мениджмънт
 • Светослав Билярски SEMM701 Бранд билдинг
 • Севим Танева SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки
 • Силвана Миленова SEMM725 Ивент мениджмънт
 • Ягодина Къртунова SEMM703 Онлайн брандинг и реклама SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)