Маркетинг мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по управление на маркетинга, стратегически маркетинг, комуникационен мениджмънт, стратегическо управление на марките, цени и ценообразуване, маркетингови сравнителни анализи, иновационен маркетинг, маркетингови проучвания, конкуренция и конкурентоспособност, управление на корпоративната репутация, бранд мениджмънт и бранд стратегии, дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM904 Стратегии за управление на отношенията с клиенти MBAM920 Маркетинг бизнес стратегии
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016 Организация и управление на проекти MBAM023 Проект: Организация и управление на проекти
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика MBAM101 Международен бизнес MBAM909 Самостоятелна работа: Международен бизнес
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева MBAM926 Маркетинг в сферата на услугите MBAM929 Проект: Маркетингови анализи MBAM931 Маркетингови анализи
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015 Организационно поведение MBAM027 Проект: Управленски функции и организационно поведение MBAM118 Психология на бизнеса (управленски тренинг)
 • доц. д-р Димитър Терзиев MBAM017 Теория за вземане на решения MBAM054 Проект: Теория за вземане на решения
 • доц. д-р Ирена Бокова MBAM925 Етномаркетинг
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян MBAM905 Управление на взаимоотношенията в маркетинга MBAM910 Проект: Управление на взаимоотношенията в маркетинга MBAM912 Маркетингови политики
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM022 Мениджмънт MBAM029 Проект: Стратегически мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM902 Принципи на маркетинга MBAM903 Управление на маркетинга MBAM908 Проект: Управление на маркетинга MBAM912 Маркетингови политики MBAM914 Маркетингово управление на конкурентоспособността MBAM916 Проект: Стратегически маркетинг мениджмънт MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM930 Проект: Принципи на маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM150 Стратегически маркетинг мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов MBAM038 Самостоятелна работа: Маркетинг MBAM903 Управление на маркетинга MBAM907 Бранд стратегии MBAM908 Проект: Управление на маркетинга MBAM911 Проект: Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга MBAM916 Проект: Стратегически маркетинг мениджмънт MBAM919 Проект: Бранд мениджмънт MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM922 Пазарни структури и анализи
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Рени Янкова MBAM923 Маркетинг в развлекателната индустрия
 • гл. ас. д-р Росица Накова MBAM008 Маркетинг MBAM914 Маркетингово управление на конкурентоспособността
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM152 Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM912 Маркетингови политики MBAM918 Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM924 Създаване и управление на корпоративна репутация MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM928 Интегрирани маркетингови комуникации
 • ас. д-р Кремена Георгиева MBAM924 Създаване и управление на корпоративна репутация
 • ас. Антонио Чолаков   MBAM921 Управление на маркетинга в социалните мрежи
 • ас. Иван Панталеев   MBAM915 Планиране и управление на онлайн маркетинга
 • ас. Цветелина Димитрова   MBAM913 Маркетинговите изследвания в практиката MBAM917 Самостоятелна работа: Приложни маркетингови изследвания
 • Георги Малчев MBAM915 Планиране и управление на онлайн маркетинга MBAM921 Управление на маркетинга в социалните мрежи
 • Михаил Драганов MBAM906 Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга
 • Юлиан Добрев MBAM913 Маркетинговите изследвания в практиката MBAM917 Самостоятелна работа: Приложни маркетингови изследвания