Съвременни културни политики

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Съвременни културни политики" има интердисциплинарен характер и предлага на студентите си задълбочени познания за съвременните политики в областите на културата, изкуството и образованието - в български и европейски контекст. Програмата е ориентирана към съвременността, но предоставя на студентите знания за следите на близкото минало (социализма) в годините на източноевропейския (постсоциалистически) преход - културата и културните политики биват разглеждани в граждански ключ. Затова тя предоставя също така знания за основни теоретични категории и подходи за анализ на съвременните общества в областта на политическата философия и политическите изследвания. Казано обобщено, програмата предполага надграждане на теоретични, исторически и практически знания и умения, които да позволяват диагностика и ориентация в актуалните проблеми на съвременните общества от гледна точка на тяхната най-нова история и настояще (със специален акцент върху българския път в годините на социализма и пост-социализма). Заедно с това тя дава и специализирани знания за законодателството, институциите и неформалните практики в културата, за културното управление, приоритети и програми, за конфликтните зони и алтернативните тенденции в образованието, в съвременните изкуства (изобразително, театрално и кино), в музейното и архивното дело, в туризма, в градоустройството, градския живот и всекидневните култури на потребление.

Магистърската програма "Съвременни културни политики" е колективен изследователски резултат от семинара "Социализмът в музея на постсоциализма", провеждан регулярно в НБУ през академичната 2012-2013 г. и ръководен от доц. д-р Наталия Христова. Екипът на програмата е интердисциплинарен: преподаватели са изявени философи, политолози, антрополози, социолози, културолози, теоретици на изкуството и др. Програмата предлага и редица практически форми, сред които практики и стажове в различни културни институции.

прочети още
Съвременни културни политики
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. CCPM004 Политическо развитие в годините на прехода CCPM006 Крах на идеологиите след Студената война и нови идеологии днес
 • проф. Виолета Дечева, д.н. CCPM011 Политическо и партийно: политики в театъра от втората половина на 20 век
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. CCPM013 Всекидневна култура на постсоциализма CCPM020 Културното наследство в туризма CCPM053 Практика в музей - I част CCPM054 Теренно проучване CCPM058 Устна медиация в музея и културния туризъм
 • проф. д-р Димитър Вацов CCPM006 Крах на идеологиите след Студената война и нови идеологии днес CCPM015 Гражданското образование в България - актуално състояние и политики CCPM016 Критическа философия и изкуство CCPM060 Участие в семинари, конференции и изложби PHIM052 Стаж в списание "Критика и Хуманизъм"
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM770 Политики на ЕС в областта на образованието и културата
 • проф. д-р Ирина Генова CCPM003 Художествени институции през ХХ в. Промени след Втората световна война CCPM012 Художествена сцена и художествен музей в глобалната ситуация след падането на Берлинската стена CCPM052 Практика в художествена институция: музей, галерия CCPM057 Кураторска практика - подготовка и промотиране на изложба
 • проф. д-р Мартин Канушев CCPM002 Социологически анализ на законодателството в културата
 • проф. д-р Светла Христова CCPM010 История и кино: Патосът на вярата и критичният дискурс в българските игрални филми
 • проф. д-р Христо Тодоров CCPM005 Съвременното българско образование - проблеми и решения CCPM059 Практика: Самостоятелно изследване
 • доц. Боян Манчев, д.н. CCPM016 Критическа философия и изкуство CCPM019 Нови артистични движения и социални трансформации
 • доц. д-р Евгения Благоева CCPM007 Град и градска култура CCPM014 Образи на потреблението в българската култура на ХХ и ХХI в. CCPM053 Практика в музей - I част CCPM055 Практика в музей - II част CCPM059 Практика: Самостоятелно изследване
 • доц. д-р Наталия Христова CCPM001 Политическо и културно развитие на България през втората половина на ХХ в. CCPM008 Политика и художествени образи: различните дискурси CCPM020 Културното наследство в туризма CCPM051 Практика в културна институция CCPM056 Практика в ЦДА на РБ и Архив на НБУ CCPM058 Устна медиация в музея и културния туризъм CCPM060 Участие в семинари, конференции и изложби
 • доц. д-р Ясен Захариев CCPM021 Виното. Културни и туристически дестинации CCPM056 Практика в ЦДА на РБ и Архив на НБУ
 • доц. Борис Данаилов CCPM017 Съвременни културни институции и културни политики
 • Елица Станоева   CCPM018 Политическо моделиране на градското пространство и всекидневието при социализма и постсоциализма