Театрално изкуство и общество

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО има за цел да надгради бакалавърското образование по театър и да създаде устойчив театрален екип от актьори, режисьори и автори на пиеси, драматурзи и критици, които притежават необходимите теоретични и практически знания и умения да работят в независимия сектор на изпълнителските изкуства. Обучението в трите специализации дава широк профил от знания и ориентири за европейския контекст, в който трябва да мислим театъра на ХХІ век и за връзката на съвременния творец със социалните и граждански процеси в обществото.

Трите семестъра на обучение са структурирани в следната логика: първи семестър - теоретични курсове от различни научни направления (8.4 Театрално и филмово изкуство, 8.3 Музикално и танцово изкуство, 8.1 Теория на изкуствата, 2.1 Филология, 2.3 Философия, 3.1 Социология, антропология и науки за културата, 3.2 Психология, 3.3 Политически науки, 3.4 Социални науки, 3.7 Администрация и управление), чиято цел е да дадат верен старт и фокус на мисленето за изкуство в съвременен европейски контекст, както и за начините и инструментите за случването му през формирането на малки творчески екипи и работа в международни мрежи. Втори и трети семестър са практически ориентирани около пакет от курсове, чиято крайна цел е създаването на авторски проект, обвързващ и трите специализации - театрална пиеса и постановка, радио-пиеса, фичър или друг аудио проект, пърформанс, театрална акция, видео инсталация и т.н. Програмата дава възможност за работен процес с изявени гост-преподаватели от България и чужбина в серията от курсове

Театрална лаборатория за актьори, за режисьори и за драматурзи и критици.

Важен акцент в програмата е възможността в третия семестър за стажове и практики в различни научно-изследователски центрове, театрални институции, филмови къщи и други организации в сферата на изкуството, чиято цел е да осигурят достъп на студентите до външната професионална среда.

Успешното провеждане на магистърска програма ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО би дало тласък за развитие на независимия сектор в българската културна среда и това е един от начините за трайно свързване на изпълнителските изкуства с европейски програми, платформи и проекти.

прочети още
Театрално изкуство и общество
 • проф. Виолета Дечева, д.н. THEM045 Драматичен и постдраматичен театър - Методи и пиеси THEM050 Семинар: класическа драматургия THEM051 Семинар: модерна драматургия THEM131 Театърът на ХХ век - модерност и модернизъм THEM132 Самостоятелна работа: Театърът на ХХ век - модерност и модернизъм THEM140 Театрална лаборатория за драматургично писане THEM141 Театрална лаборатория за критическо писане THEM144 Проект: Театър и общество
 • проф. Кристиан Банков, д.н. THEM146 Самостоятелна работа: Театрална антропология
 • проф. д-р Възкресия Вихърова THEM002 Действен анализ THEM043 Режисура - изграждане на театрална форма THEM057 Проект "Режисура" THEM100 Стаж: Практика в професионален театър или други организации в сферата на изкуството THEM102 Самостоятелна работа: Действен анализ THEM103 Антитези в системата - Вахтангов, Мейерхолд - работни протоколи и директно възраждане
 • проф. д-р Георги Арнаудов THEM143 Изпълнителски изкуства от края на ХХ и ХХI век. Теория и практики
 • проф. д-р Ева Волицер THEM147 К.С. Станиславски и неговите американски последователи: Лий Страсбърг, Стела Адлер и Санфорд Майснер
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM770 Политики на ЕС в областта на образованието и културата ADMM771 Самостоятелна работа: Политики в областта на образованието и културата THEM047 Разработка и управление на проекти
 • проф. д-р Ирина Генова HACM143 Съвременни истории / следистории на изкуството
 • проф. Васил Димитров THEM056 Актьорът като автор
 • проф. Георги Дюлгеров CASM602 Работа с актьора пред камера І част CASM605 Практика: Работа с актьора пред камера І част CASM609 Работа с актьора пред камера ІІ част CASM612 Практика: Работа с актьора пред камера ІІ част
 • проф. Цветана Манева THEM019 Проект - моноспектакъл THEM044 Актьорът в екип THEM142 Актьорът пред камера
 • доц. Боян Манчев, д.н. THEM123 Изкуство и философия THEM124 Семинар: Изкуство и философия
 • доц. д-р Анна Пампулова THEM133 Танц и театър - граници
 • доц. д-р Антоанета Петрова THEM046 Игрови и импровизационен театър THEM142 Актьорът пред камера
 • доц. д-р Антоний Гълъбов THEM125 Театър и социален ангажимент
 • доц. д-р Ася Иванова THEM052 Практика: Театрален спектакъл по класическа или модерна драматургия THEM054 Театрален спектакъл по класическа драматургия THEM058 Проект "Алтернативни театрални форми" THEM060 Практика "Подготовка на роля" THEM135 Кратката форма в сценичните и визуални изкуства THEM149 Самостоятелна работа: Кратката форма в сценичните и визуални изкуства
 • доц. д-р Йордан Ефтимов CREM020 Криминалната интрига
 • доц. д-р Невелина Попова CASM647 Вечните сюжети и екранизацията CASM648 Самостоятелна работа: Вечните сюжети и екранизацията THEM134 Драматургични трансформации на текстове
 • доц. д-р Татяна Соколова THEM048 Движение в театъра THEM053 Самостоятелна работа: соло пърформанс THEM130 Проект: Виртуални реалности на съвременния сценичен език
 • доц. д-р Татяна Томова ADMM903 Глобализация. Пазар на културни ценности и продукти
 • доц. Зарко Узунов THEM015 Интердисциплинарен подход в културните практики - гледни точки THEM016 Проект: Интердисциплинарен подход в културните практики - гледни точки THEM118 Динамика на театралната форма
 • доц. Правда Кирова CASM209 Пренаписване и редактиране на сценария THEM145 Проект: Сценарият
 • доц. Снежина Петрова THEM017 Композиция от свободно избрани текстове THEM049 Театър без текст THEM052 Практика: Театрален спектакъл по класическа или модерна драматургия THEM055 Театрален спектакъл по модерна драматургия THEM059 Проект "Актьорски техники" THEM060 Практика "Подготовка на роля" THEM100 Стаж: Практика в професионален театър или други организации в сферата на изкуството THEM135 Кратката форма в сценичните и визуални изкуства THEM136 Театрална лаборатория за актьори I част THEM137 Театрална лаборатория за актьори II част THEM139 Театрална лаборатория за режисьори II част THEM144 Проект: Театър и общество THEM149 Самостоятелна работа: Кратката форма в сценичните и визуални изкуства THEM404 Тематичен проект на базата на недраматургичен текст
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов THEM127 Културни универсалии на Лотман, Школата в Тарту и тяхното съвременно приложение в театъра THEM128 Семинар: Културни универсалии на Лотман, Школата в Тарту и тяхното съвременно приложение в театъра
 • Александър Морфов   THEM137 Театрална лаборатория за актьори II част THEM139 Театрална лаборатория за режисьори II част
 • Деляна Манева THEM138 Театрална лаборатория за режисьори I част
 • Десислава Морозова THEM015 Интердисциплинарен подход в културните практики - гледни точки THEM016 Проект: Интердисциплинарен подход в културните практики - гледни точки THEM150 Въведение в психология на изкуството
 • Мален Маленов THEM114 Психодраматични подходи в работата с роля
 • Малин Кръстев THEM017 Композиция от свободно избрани текстове
 • Росен Михайлов THEM013 Контакт - импровизация THEM129 Виртуални реалности на съвременния сценичен език THEM130 Проект: Виртуални реалности на съвременния сценичен език
 • Стефан Москов THEM136 Театрална лаборатория за актьори I част