Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по медии и комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и необходимите умения да управляват самостоятелни информационни структури, свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. COMM103 Медийна рецепция COMM106 Медиязнание COMM146 Семинар: Медийна и ПР грамотност COMM247 Семинар: Медийна и ПР структура COMM402 Телевизия и видео
 • проф. Иван Иванов, д.н. COMM201 Масова култура
 • проф. Петя Александрова, д.н. COMM237 Мениджмънт на арт проекти COMM512 Самостоятелна работа: Мениджмънт на арт проекти
 • проф. Руси Маринов, д.н. COMM214 Мениджмънт на Интернет продуктите COMM244 Проект: Интернет като място за обмяна на идеи COMM426 Самостоятелна работа: Техники за работа в Мрежата
 • проф. Толя Стоицова, д.н. COMM403 Медиа тренинг
 • проф. д-р Десислава Бошнакова COMM401 Управление на връзки с обществеността COMM424 Самостоятелна работа: Публикации в областта на масовите комуникации COMM525 Самостоятелна работа: Дипломно изследване
 • проф. д-р Михаил Мелтев COMM111 Организация, управление и програмиране в електронните медии COMM245 Проект: Управленски правила за медийни услуги COMM400 Аудиовизуално творчество COMM511 Проект: Програмиране в местните радио или телевизия COMM603 Европейски практики при аудиовизуалните услуги COMM703 Онлайн радио COMM704 Режисура в публицистичните аудиовизуални форми
 • проф. д-р Росен Стоянов COMM241 Самостоятелна работа: Лятна школа по връзки с обществеността COMM421 Практика: Участие в организация на лятна школа COMM424 Самостоятелна работа: Публикации в областта на масовите комуникации COMM425 Семинар: Знания за ПР практици и журналисти COMM427 Семинар: Българската практика в ПР и медиите
 • доц. д-р Ангел Доралийски COMM101 Обществено управление
 • доц. д-р Стойко Петков COMM175 Самостоятелна работа: Умения за работа с медиите COMM212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми COMM424 Самостоятелна работа: Публикации в областта на масовите комуникации
 • доц. д-р Теодора Карамелска COMM217 Социологически практики в медиите
 • гл. ас. д-р Ралица Филипова COMM171 Проект: Аудиовизуални медийни услуги
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов COMM501 Професионална журналистика 3.0 COMM711 Стаж
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария COMM602 Блог и блогъри
 • д-р Валери Маринов COMM601 Онлайн телевизия
 • д-р Пламен Павлов COMM214 Мениджмънт на Интернет продуктите COMM404 Онлайн журналистика COMM422 Проект: Онлайн журналистика в България І част COMM423 Проект: Онлайн журналистика в България ІІ част
 • Бойка Бойнузова COMM203 Управление на финансите
 • Калин Калчев COMM212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми COMM511 Проект: Програмиране в местните радио или телевизия COMM703 Онлайн радио COMM704 Режисура в публицистичните аудиовизуални форми
 • Катя Атанасова COMM110 Уъркшоп за писане в медиите
 • Кирил Гоцев COMM115 Дигитални технологии и техника COMM702 Предприемачество в онлайн медиите
 • Христо Христов COMM701 Онлайн преса