Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на луксозното хотелиерство" е създадена по модел на магистърски програми от Франция, Швейцария и Канада.

За момента тя няма аналог в друго висше учебно заведение в България. Програмата има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (високо-категорийни хотели от типа: палас, апарт- хотели, бутикови хотели, резиденции, както и гастрономически ресторанти, спа-центрове и голф игрища)) и да отговори на очакванията и особеностите на една нова вътрешна и външна V.I.P. клиентела.

Луксозното хотелиерство се изразява в свръх персонализирани услуги и продукти.Тези услуги се предоставят в хотелски структури, включващи луксозен дизайн, спа и аксесоари, и в човешко, културно и търговско обкръжение, отговарящо на изискванията на лукса (интериор, висша мода, декорация и произведения на изкуството).

Програмата е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост. Тя е резултат на едно ново търсене на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на европейските изисквания за управление на високо-категорийни хотели и ресторанти. Програмата е в отговор и на нарастващото търсене на мениджъри в луксозното хотелиерство в света - над 20%, в Европа - 60% и на приоритетите в развитието на България.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев ALHM104 Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство ALHM116 Семинар: "Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство" ALHM200 Управленски процеси и екипна дейност в луксозното хотелиерство ALHM401 Социална политика на малките предприятия
 • проф. д-р Пламен Бочков ALHM400 Мит, ритуал, религия ALHM413 Самостоятелна работа: "Мит, ритуал, религия"
 • проф. д-р Христо Георгиев ALHM105 Основи на сигурността
 • доц. д-р Ботьо Захаринов ALHM203 Балнеоложки и СПА туризъм
 • доц. д-р Еленита Великова ALHM201 Луксозен дизайн и мода в туризма
 • доц. д-р Ирена Бокова ALHM103 Антропология и социология на луксозния туризъм ALHM114 Семинар: "Антропология и социология на лукса" ALHM301 Културни ресурси и местно развитие
 • доц. д-р Ирена Емилова ALHM300 Мениджмънт на развлекателната индустрия ALHM403 Икономика на туризма
 • доц. д-р Соня Алексиева ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM112 Семинар: "Човешки ресурси в луксозното хотелиерство" ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство" ALHM218 Практика във високо-категорийни хотели в региона и страната ALHM303 Реклама и връзки с обществеността в луксозното хотелиерство
 • доц. д-р Теодора Ризова ALHM426 Организация и управление на хотелиерството
 • доц. д-р Тиери Лотар ALHM101 Маркетинг на лукса ALHM113 Видео-конференция "Маркетинг на лукса в бутикови хотели"
 • доц. Иван Евтимов ALHM202 Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство ALHM217 Самостоятелна работа: "Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство"
 • д-р Яна Константинова ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM101 Маркетинг на лукса ALHM113 Видео-конференция "Маркетинг на лукса в бутикови хотели" ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM402 Маркетингова политика в туризма
 • преп. Антоанета Михайлова ALHM416 Практика: "Органолиптичен анализ и енология"
 • преп. Георги Рашев ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)"
 • преп. Даниела Димитрова ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM452 Въведение в правото на Европейския съюз
 • преп. Десислава Илиева ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)"
 • преп. Здравка Банчева ALHM106 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски) ALHM117 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)" ALHM205 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски) ALHM213 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM223 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (английски)" ALHM225 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)" ALHM306 Специализиран първи чужд език (английски) ALHM309 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM313 Специализиран трети чужд език (английски) ALHM406 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-английски) ALHM411 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM419 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - английски)" ALHM424 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (английски)" ALHM432 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-английски) ALHM436 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-английски) ALHM445 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-английски)" ALHM449 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-английски)"
 • преп. Мирослав Станчев ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)"
 • преп. Нериман Емин-Хасанова ALHM108 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM109 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски) ALHM119 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM120 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)" ALHM207 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM208 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски) ALHM210 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM214 Специализиран втори чужд език (нидерландски) ALHM220 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM224 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (нидерландски)" ALHM227 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM228 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)" ALHM305 Специализиран първи чужд език (немски) ALHM308 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM311 Специализиран втори чужд език (нидерландски) ALHM315 Специализиран трети чужд език (немски) ALHM317 Специализиран трети чужд език (нидерландски) ALHM407 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-немски) ALHM409 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM420 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - немски)" ALHM422 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM433 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски) ALHM435 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски) ALHM446 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски)" ALHM448 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски)"
 • преп. Нина Хаджимихайлова ALHM108 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM119 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM207 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM210 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM220 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM227 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM305 Специализиран първи чужд език (немски) ALHM308 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM315 Специализиран трети чужд език (немски) ALHM407 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-немски) ALHM409 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM420 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - немски)" ALHM422 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM433 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски) ALHM435 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски) ALHM446 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски)" ALHM448 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски)"
 • преп. Радостина Георгиева ALHM307 Специализиран първи чужд език (руски) ALHM310 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM408 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-руски) ALHM412 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM421 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - руски)" ALHM425 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (руски)" ALHM434 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-руски) ALHM438 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-руски) ALHM447 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-руски)" ALHM451 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-руски)"
 • преп. Славянка Стамова ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса" ALHM218 Практика във високо-категорийни хотели в региона и страната ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM304 Специализиран първи чужд език (френски) ALHM312 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM316 Специализиран трети чужд език (френски) ALHM318 Магистърски стаж ALHM404 Европейски стандарти и традиции в хотелиерството и ресторантьорството ALHM405 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-френски) ALHM410 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM414 Анализ на обект ALHM415 Семинар: "Видове клиентела и взаимодействие с нея" ALHM417 Стаж ALHM418 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - френски)" ALHM423 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM431 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-френски) ALHM437 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-френски) ALHM439 Стаж ALHM444 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-френски)" ALHM450 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-френски)"
 • Велизар Костадинов   ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса"
 • Владимир Стамов ALHM302 Иновации в гастрономическото ресторантьорство ALHM429 Кухня, кулинарни технологии и приложни науки ALHM442 Семинар: "Философия на Гурме-ресторанти"
 • Диана Тилкова   ALHM202 Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство ALHM217 Самостоятелна работа: "Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство"
 • Жан Мишел Арну   ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство"
 • Зорница Колева ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство ALHM414 Анализ на обект ALHM416 Практика: "Органолиптичен анализ и енология" ALHM430 Организация и управление на ресторантьорството
 • Радостина Георгиева ALHM107 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски) ALHM118 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)" ALHM206 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски) ALHM212 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM222 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (руски)" ALHM226 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)" ALHM314 Специализиран трети чужд език (руски)
 • Таня Цветанова   ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса"