Композиция и дирижиране

Кратко представяне на програмата:

Обучението по музика в Нов български университет има 21 годишна история и се осъществява с голям брой видни творци в музикалната област. Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси.

Програмата предлага специализирано обучение в областите: оркестрово дирижиране, хорово дирижиране и композиция.

прочети още
Композиция и дирижиране
 • почетен професор Етиен Леви MUSM094 Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM095 Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • проф. Димитър Христов, д.н. MUSM103 Композиция I част MUSM125 Оркестрация за симфоничен оркестър I част MUSM203 Композиция ІІ част MUSM225 Оркестрация за симфоничен оркестър ІІ част MUSM250 Кръстосани жанрове в музиката
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част MUSM069 Семинар: Музикология IV част MUSM072 Семинар: Музикални изкуства III част MUSM128 Съвременна българска музика I част MUSM228 Съвременна българска музика II част MUSM282 История на съвременната музика I част MUSM382 История на съвременната музика II част
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част MUSM069 Семинар: Музикология IV част MUSM072 Семинар: Музикални изкуства III част MUSM096 Самостоятелна изпълнителска работа ІІІ част MUSM252 Хармония и контрапункт I част MUSM354 Хармония и контрапункт II част
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSM953 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство IV част
 • проф. д-р Георг Краев MUSM069 Семинар: Музикология IV част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM028 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове I част MUSM030 Практика: Дирижиране I част MUSM050 Практика: Дирижиране II част MUSM078 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове II част MUSM102 Музикални исторически епохи и стилове - І част MUSM103 Композиция I част MUSM125 Оркестрация за симфоничен оркестър I част MUSM129 Авангардни и постмодерни направления в музиката MUSM202 Музикални исторически епохи и стилове - ІІ част MUSM203 Композиция ІІ част MUSM225 Оркестрация за симфоничен оркестър ІІ част MUSM252 Хармония и контрапункт I част MUSM320 Практика: Дирижиране IV част MUSM345 Композиторски/диригентски анализ на партитурата I част MUSM346 Композиторски/диригентски анализ на партитурата II част MUSM354 Хармония и контрапункт II част MUSM806 Практика: Композиция I част MUSM807 Самостоятелна работа: Композиция І част MUSM817 Самостоятелна работа: Композиция ІІ част MUSM826 Практика: Композиция III част MUSM827 Самостоятелна работа: Композиция ІІІ част MUSM836 Практика: Композиция IV част MUSM837 Самостоятелна работа: Композиция ІV част MUSM870 Проект: Дирижиране на концерт MUSM923 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство II част
 • проф. д-р Георги Петков MUSM030 Практика: Дирижиране I част
 • проф. д-р Марио Хосен MUSM088 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове III част MUSM098 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове IV част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSM072 Семинар: Музикални изкуства III част MUSM078 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове II част
 • проф. д-р Панайот Панайотов MUSM096 Самостоятелна изпълнителска работа ІІІ част
 • проф. д-р Юлиан Куюмджиев MUSM102 Музикални исторически епохи и стилове - І част MUSM202 Музикални исторически епохи и стилове - ІІ част
 • проф. Милена Моллова MUSM098 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове IV част
 • проф. Стефан Драгостинов MUSM028 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове I част MUSM070 Практика: Дирижиране III част MUSM078 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове II част MUSM088 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове III част MUSM103 Композиция I част MUSM124 Оркестрация за духов оркестър I част MUSM125 Оркестрация за симфоничен оркестър I част MUSM129 Авангардни и постмодерни направления в музиката MUSM203 Композиция ІІ част MUSM224 Оркестрация за духов оркестър ІІ част MUSM225 Оркестрация за симфоничен оркестър ІІ част MUSM250 Кръстосани жанрове в музиката MUSM252 Хармония и контрапункт I част MUSM285 Основи на додекафонията MUSM320 Практика: Дирижиране IV част MUSM345 Композиторски/диригентски анализ на партитурата I част MUSM346 Композиторски/диригентски анализ на партитурата II част MUSM347 Дирижиране на хор/оркестър от клавир І част MUSM348 Дирижиране на хор/оркестър от клавир ІІ част MUSM354 Хармония и контрапункт II част MUSM806 Практика: Композиция I част MUSM807 Самостоятелна работа: Композиция І част MUSM816 Практика: Композиция II част MUSM817 Самостоятелна работа: Композиция ІІ част MUSM826 Практика: Композиция III част MUSM827 Самостоятелна работа: Композиция ІІІ част MUSM836 Практика: Композиция IV част MUSM837 Самостоятелна работа: Композиция ІV част MUSM870 Проект: Дирижиране на концерт MUSM913 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM923 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство II част
 • доц. д-р Деян Павлов MUSM050 Практика: Дирижиране II част MUSM070 Практика: Дирижиране III част MUSM124 Оркестрация за духов оркестър I част MUSM224 Оркестрация за духов оркестър ІІ част MUSM347 Дирижиране на хор/оркестър от клавир І част MUSM348 Дирижиране на хор/оркестър от клавир ІІ част
 • гл. ас. д-р Златка Златкова MUSM028 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове I част MUSM088 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове III част MUSM098 Самостоятелна работа: Конкурси, майсторски класове IV част MUSM913 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство I част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSM923 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM953 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство IV част
 • д-р Драгомир Йосифов MUSM030 Практика: Дирижиране I част MUSM050 Практика: Дирижиране II част MUSM070 Практика: Дирижиране III част MUSM128 Съвременна българска музика I част MUSM228 Съвременна българска музика II част MUSM282 История на съвременната музика I част MUSM320 Практика: Дирижиране IV част MUSM347 Дирижиране на хор/оркестър от клавир І част MUSM348 Дирижиране на хор/оркестър от клавир ІІ част MUSM382 История на съвременната музика II част
 • д-р Наталия Афеян MUSM094 Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM095 Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • д-р Павлина Величкова MUSM943 Самостоятелна работа: Работно ателие - музикално майсторство III част