Управление на проекти по фондове и програми на ЕС

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Управление на проекти по фондове и програми на Европейския съюз" е създадена с цел да предостави знания и практически умения при подготовка и изпълнение на програми и проекти на Европейския съюз. В програмата са включени курсове, предлагащи актуални научни и практически познания в областта на публичното управление, институционалната рамка на ЕС, международните стандарти за управление на проекти и програми, възможностите за проектно финансиране. Специално място се отделя на оценките за разходите и ползите при подготвянето на проекти, както и на управлението на риска при реализиране на проектите.

прочети още
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM912 Политики и програми на ЕС ADMM913 Структурен подход при управлението на проекти ADMM926 Европейски образователни проекти ADMM928 Интеркултурни умения и работа в международни екипи ADMM929 Самостоятелна работа: Интеркултурни умения и работа в международни екипи ADMM932 Самостоятелна работа: Политики и програми на ЕС
 • проф. д-р Йордан Ботев ADMM952 Планиране и развитие на териториалните общност и селските райони ADMM953 Самостоятелна работа: Планиране и развитие на териториалните общност и селските райони
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев ADMM933 Самостоятелна работа: Структурен подход при управлението на проекти
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMM101 Семинар "Разработване на магистърска теза"
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM753 Проект: Управление в публичния сектор ADMM901 Управление в публичния сектор
 • доц. д-р Албена Павлова ADMM960 Практически стаж
 • доц. д-р Деница Топчийска ADMM914 Нормативна уредба на проектната дейност ADMM934 Проект: Нормативна уредба на проектната дейност
 • доц. д-р Светлана Александрова ADMM957 Проектно финансиране
 • доц. д-р Татяна Томова ADMM954 Комитология. Процедури за взимане на решения в ЕС ADMM956 Самостоятелна работа: Комитология. Процедури за взимане на решения в ЕС
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM924 Общинско финансиране и развитие чрез проекти ADMM960 Практически стаж
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMM319 Европейски политики по заетост ADMM329 Самостоятелна работа: Европейски политики по заетост
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMM951 Правен режим на публично частното партньорство ADMM955 Самостоятелна работа: Правен режим на публично частното партньорство ADMM971 Правен режим на обществените поръчки ADMM972 Самостоятелна работа: Правен режим на обществените поръчки
 • д-р Димитър Матев ADMM916 Мониторинг на проектната дейност ADMM936 Самостоятелна работа: Мониторинг на проектната дейност
 • д-р Мариета Цветкова ADMM921 Оценка на програми и проекти
 • д-р Румяна Атанасова ADMM910 Управление на международната икономика ADMM930 Самостоятелна работа: Управление на международната икономика
 • Весела Петрова ADMM915 Финансово управление и сертификация на разходите по структурните и кохезионния фондове на ЕС
 • Йордан Димитров   ADMM923 Управление на риска при управление на проектите
 • Йорданка Стоянова ADMM927 Европейски инфраструктурни проекти
 • Кирил Терзиев ADMM922 Одит на проектната дейност
 • Мануела Милошева ADMM915 Финансово управление и сертификация на разходите по структурните и кохезионния фондове на ЕС
 • Петя Велкова ADMM919 Приложен английски език за проектна дейност