Европейско управление

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование в областта на европейското управление. Обучението в програмата преминава през курсове по политическо развитие, институционалната система и право на Европейския съюз, управление на международната финансова система, регионална и външна политика на Европейския съюз, глобално управление и политическия процес. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и изследвания по европейска интеграция и публични политики, европейска външна политика и политика на сигурност.

Програмата е разработена и се осигурява с преподаватели от Център "Жан Моне" по Европейски политики на НБУ.

Повече информация за Центъра виж на: http://www.nbu.bg/index.php?l=1351

прочети още
Европейско управление
 • проф. д-р Георги Близнашки POLM406 Институционалната система на Европейския съюз: дебати и реалности
 • проф. д-р Христо Георгиев POLM416 Динамика на Европейските политики на сигурност и отбрана POLM419 Семинар: Европейската външна политика и политика на сигурност
 • доц. д-р Бойко Петев POLM424 Единен митнически съюз и митническа политика
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLM409 Семинар: Пазари, политики и икономики в Европейския съюз POLM410 Проект: Европейският политически процес POLM413 Принципи и развитие на Икономическия и валутен съюз POLM420 Семинар: Европейската интеграция - икономически аспекти POLM423 Проект: Новата политика на съседство POLM434 Европейско икономическо управление POLM446 Бюджетиране в ЕС: методи, правила и процедури
 • доц. д-р Наталия Христова POLM401 Политическо развитие на Европейския съюз
 • доц. д-р Татяна Томова POLM404 Изработване на политики в Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Живко Минков POLM418 Управление на пазара на труда: Европейски социален диалог
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLM407 Семинар: Европейската интеграция - политически и правни аспекти POLM411 Проект: Европейската политическа интеграция в началото на 21-век POLM422 Проект: Дебатът за бъдещето на Европейския съюз POLM431 Стаж POLM432 Място и роля на България в Европейския съюз POLM433 Европейските интеграционни стратегии
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLM414 Модели на представителство в Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLM405 Глобалното управление и политическия процес в ЕС POLM408 Семинар: Публични политики в Европейския съюз POLM447 Икономическа и социална кохезия
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLM442 Методи за вземане на решения
 • ас. Христо Панчугов POLM421 Семинар: Социални и културни перспективи на европейската интеграция POLM445 Институционално управление на ЕС след Договора от Лисабон
 • Десислава Билева POLM427 Регионална политика и управление на фондове на Европейския съюз
 • Ивайло Тихолов-Франц POLM425 Принципи на Европейската политика на конкуренция
 • Красимир Костов POLM430 Външна политика на Европейския съюз POLM443 Европейска политика на развитието
 • Лилия Колова POLM444 Защита на финансовите интереси на Европейския съюз