Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на културно-историческия туризъм в Египет" предлага задълбочена подготовка и профилиране в областта на управлението на процесите, свързани с туристическия бизнес и археологията в областта на древен Египет. Програмата е насочена към кандидати с интереси в областта на мeниджмънта и управлението на туризма, на археологическата дейност и на Старата история. Програмата е съставена на принципа на интердисциплинарния подход, като съчетава в себе си академични знания от няколко области и практически умения.

прочети още
Управление на културно-историческия туризъм в Египет
  • проф. Сергей Игнатов, д.н. EGMM001 Египет и Древният Изток EGMM004 Египетски език EGMM202 Проект: Сайт - мениджмънт EGMM203 Описание и анализ на древноегипетски паметници за целите на туризма MSCM536 Слънцепоклонничеството в Древен Египет MSCM904 Изкуство на Древен Египет MSCM937 Самостоятелна работа: Търсене на научна информация в интернет
  • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM679 Екипна дейност в управлението на туризма
  • доц. д-р Емил Бузов EGMM300 Стаж EGMM301 Туристически обекти в Египет MSCM905 Историческа география на Древен Египет MSCM940 Самостоятелна работа: Подготовка на текст за научна публикация - I част MSCM942 Археологическа практика MSCM993 Професии и занаяти в Древен Египет
  • доц. д-р Ирена Емилова EGMM100 Самостоятелна работа: Проучване на туристическите обекти MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия MBAM642 Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM649 Самостоятелна работа: Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM680 Моделиране на туристически пътувания
  • доц. д-р Милена Караилиева EGMM204 Антропогенни ресурси на туристическата дестинация Египет
  • доц. д-р Михаил Михайлов EGMM003 Мениджмънт в туризма EGMM103 Самостоятелна работа: Мениджмънт в туризма EGMM200 Поклонничество и религиозен туризъм - християнски и мюсюлмански светини EGMM201 Самостоятелна работа: Проучване на туристическите обекти с религиозно значение
  • доц. д-р Теодор Леков EGMM102 Практикум MSCM693 Храмът в Древен Египет MSCM906 Религия и митология на Древен Египет MSCM908 Свещените книги на Древен Египет MSCM937 Самостоятелна работа: Търсене на научна информация в интернет MSCM991 Тиванският некропол - история и археологически изследвания
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова EGMM002 Маркетинг и продажби в туризма EGMM101 Проект: Разбработване на пакети с туроператорски услуги
  • преп. Мариана Мелнишка MBAM681 Специализиран английски език в туризма