Дизайн на книгата и текста

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретичното и практическото обучение на дизайнери и редактори в областта на книгоиздаването, оформлението и редактирането на текстове за вестници, списания и книги. Учебното съдържание и структурата на програмата осигуряват:

- задълбочено познаване на: дизайн проектирането на книги и периодични издания, компютърната обработка за печат, историята на българското книгоиздаване, мултидисплинарната работа с изображения и текстове, оформлението и редактирането на вестници, списания и книги. Обърнато е внимание и на специализираното хуманитарно образование, като история на книгата и актуалното състояние на литературата и журналистиката, синтезът между писмени и визуални изкуства в контекста на съвременните комуникации и медийния пазар през 21 век.

прочети още
Дизайн на книгата и текста
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. KNIM795 Книгата в България (19-21 век) - 2 част KNIM799 Проект: Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 1 част KNIM802 Проект: Книгата в България (19-21 век) - 1 част KNIM806 Книгата в България (19-21 век) - 1 част KNIM809 Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 1 част KNIM813 Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 2 част KNIM820 Проект: Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 2 част KNIM823 Оформление и редактиране на вестник KNIM825 Съвременни издателски политики: от автора до читателя KNIM827 PR на книга и разпространение
 • проф. д-р Борис Сергинов KNIM799 Проект: Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 1 част KNIM809 Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 1 част KNIM820 Проект: Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 2 част
 • проф. Михаил Неделчев KNIM795 Книгата в България (19-21 век) - 2 част KNIM802 Проект: Книгата в България (19-21 век) - 1 част KNIM806 Книгата в България (19-21 век) - 1 част KNIM813 Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 2 част KNIM818 Проект: Книгата в България (19-21 век) - 2 част
 • проф. Стефан Груев KNIM796 Художествено оформление на книги KNIM817 Проект: Художествено оформление на книги
 • доц. Едвин Сугарев, д.н. KNIM814 Писане и редактиране на журналистически текст KNIM821 Проект: Писане и редактиране на журналистически текст
 • доц. Морис Фадел, д.н. KNIM800 Проект: Текстът - образ и смисъл KNIM808 Текстът - образ и смисъл KNIM826 Редактиране и издаване на книги за деца и тийнейджъри KNIM829 Стаж
 • доц. д-р Биляна Курташева KNIM801 Проект: Електронните книги KNIM807 Електронните книги KNIM828 Визуални изкуства и литература: илюстрации, комикси, филми
 • доц. д-р Иво Попов KNIM798 Дизайн на книга KNIM803 Дизайн на печатни материали KNIM810 Проект: Дизайн на печатни материали KNIM815 Проект: Дизайн на книга KNIM824 Оформление и редактиране на списание
 • доц. д-р Йордан Ефтимов KNIM794 Модерното книгоиздаване: практики KNIM801 Проект: Електронните книги KNIM807 Електронните книги KNIM814 Писане и редактиране на журналистически текст KNIM819 Проект: Модерното книгоиздаване: практики KNIM821 Проект: Писане и редактиране на журналистически текст KNIM825 Съвременни издателски политики: от автора до читателя KNIM827 PR на книга и разпространение
 • доц. д-р Мария Огойска KNIM794 Модерното книгоиздаване: практики KNIM824 Оформление и редактиране на списание
 • доц. д-р Софрони Върбев KNIM797 Компютърна обработка за печат (In Design) - 2 част KNIM804 Видове шрифт KNIM811 Проект: Видове шрифт KNIM816 Проект: Компютърна обработка за печат (In Design) - 2 част KNIM822 Шрифтове и текст в книгоиздаването
 • гл. ас. д-р Яна Василева KNIM796 Художествено оформление на книги KNIM805 Компютърна обработка за печат (In Design) - 1 част KNIM812 Проект: Компютърна обработка за печат (In Design) - 1 част KNIM817 Проект: Художествено оформление на книги KNIM823 Оформление и редактиране на вестник