Реклама и бранд мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава студентите в широк спектър от дисциплини, необходими за професията на бранд мениджъра, както и професиите по-общо свързани с пазарни и непазарни употреби на търговските марки. Към основната подготовка по бранд и маркетинг мениджмънт в програмата са включени 1) курсове обхващащи креативната страна на брандирането като Брандбилдинг, Онлайн брандинг, Lovemarks и др.; 2) курсове свързани с правното регулиране на търговските марки, рекламата, маркетинга и авторското право; 3) курсове, практики и лабораторни занимания по изследване на търговските марки, методи за маркетингови и медийни проучвания, сегментиране на пазара и позициониране; 4) ежеседмичен семинар на гост-лектор, където студентите се срещат с утвърдени бранд мениджъри и рекламни професионалисти; 5) интегрирани комуникационни активности като ивент мениджмънт, връзки с обществеността, както и цялостен мениджмънт на рекламния процес; 6) утвърдилите се през последните години на запад семиотични, когнитивни и социологически подходи за анализ на рекламната комуникация. Актуалността на последните дава основание за отделянето на специализация "Реклама и стилове на живот", където е задълбочено обучението с приносите на водещи социални и хуманитарни науки, без разбира се, да се пренебрегва практическото обучение.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Реклама и бранд мениджмънт
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. NPRN588 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" NPRN658 Семинар "Структура в медиите и връзките с обществеността"
 • проф. Иван Касабов, д.н. SEMM500 Семиотични изследвания на търговската марка ІІІ част
 • проф. Кристиан Банков, д.н. SEMM304 Социология на консумативното общество SEMM310 Семиотични изследвания на търговската марка І част SEMM325 Срещи с бранд мениджърите в България I (гост лектор) SEMM404 Концептуализиране на метафорите SEMM420 Бранд мениджмънт 1 SEMM426 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт 1 SEMM512 Бранд мениджмънт 2 SEMM525 Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM600 Семинар: EFSS с финален тест SEMM609 Стаж SEMM641 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки І SEMM642 Практика: лаборатория за изследване на търговските марки ІІ VIPB784 Търговската марка: визия и комуникация
 • проф. Мони Алмалех, д.н. SEMM400 Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част SEMM601 Самостоятелна работа: Коректно провеждане на анкети и тестове
 • проф. Райна Николова, д.н. SEMM514 Публичноправни основи на рекламата
 • проф. Толя Стоицова, д.н. SEMM305 Изследване на медиите
 • проф. д-р Георг Краев SEMM504 Етнологични изследвания на попкултурата
 • проф. д-р Мартин Канушев SEMM312 Качествени методи за изследване на потреблението
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова BAMB506 Потребителско поведение BAMB801 Международен маркетинг
 • проф. д-р Христо Катранджиев SEMM402 Пазарна сегментация и медийно планиране
 • доц. д-р Албена Павлова SEMM696 Самостоятелна работа: Употреби на еротиката в рекламата
 • доц. д-р Александър Христов SEMM501 Връзки с обществеността
 • доц. д-р Борислав Георгиев SEMM326 Институцията на онлайн комуникациите SEMM621 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов SEMM406 Количествени методи за изследване на рекламата SEMM418 Самостоятелна работа: Количествени методи за изследване на рекламата
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова BAMB507 Информационни системи в маркетинга
 • доц. д-р Евгения Благоева SEMM503 Град и консумация
 • доц. д-р Евгения Христова SEMM308 Възприятие и интерпретация на рекламите - изследвания с апаратура за проследяване на погледа SEMM508 Практика: Експериментална психология
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BABB637 Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB519 Практика: Рекламна академия ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт CASB764 Медиа планиране
 • доц. д-р Мария Николова BABB803 Е-бизнес в организацията
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга BAMB622 Емоционален маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова BAMB503 Управление на маркетинга
 • доц. д-р Соня Алексиева BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации
 • доц. д-р Стойко Петков NPRN708 Реклама и връзки с обществеността NPRN718 Реклама и специални събития
 • гл. ас. д-р Боян Кутевски ADVB517 Семинар: Ефективни продажби на творчески продукт ADVB601 Копирайтинг
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова SEMM504 Етнологични изследвания на попкултурата
 • гл. ас. д-р Веселина Къдрева SEMM308 Възприятие и интерпретация на рекламите - изследвания с апаратура за проследяване на погледа
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов SEMM516 Културен брандинг
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB519 Практика: Рекламна академия ADVB607 Иновативни форми на рекламата ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB622 Емоционален маркетинг BAMB637 Самостоятелна работа "Икономика на търговията" SEMM310 Семиотични изследвания на търговската марка І част SEMM321 Маркетинг мениджмънт 1 SEMM322 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 1 SEMM325 Срещи с бранд мениджърите в България I (гост лектор) SEMM420 Бранд мениджмънт 1 SEMM421 Маркетинг мениджмънт 2 SEMM423 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 2 SEMM426 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт 1 SEMM512 Бранд мениджмънт 2 SEMM516 Културен брандинг SEMM525 Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM641 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки І SEMM642 Практика: лаборатория за изследване на търговските марки ІІ
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов SEMM304 Социология на консумативното общество SEMM424 Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM609 Стаж
 • гл. ас. д-р Рени Янкова SEMM320 Онлайн брандинг и реклама SEMM323 Самостоятелна работа: Онлайн брандинг и реклама SEMM325 Срещи с бранд мениджърите в България I (гост лектор) SEMM404 Концептуализиране на метафорите SEMM517 ПР Бранд стратегии SEMM525 Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации SEMM511 Ивент мениджмънт
 • гл. ас. Бойка Бъчварова SEMM327 Инструменти за представяне в публичното пространство SEMM600 Семинар: EFSS с финален тест SEMM619 Практика по публично представяне
 • ас. Георги Цонев SEMM326 Институцията на онлайн комуникациите SEMM621 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа
 • Албена Чобанова SEMM311 Рекламният процес: структура и мениджмънт
 • Венцислав Стоилов   SEMM422 Основи на мениджмънта на интелектуалната собственост
 • Георги Малчев ADVB805 Онлайн рекламни кампании
 • Добромир Живков SEMM502 Изследователски методи на маркетинга
 • Иван Стоев SEMM421 Маркетинг мениджмънт 2
 • Светослав Билярски SEMM615 Бранд билдинг
 • Ягодина Къртунова SEMM325 Срещи с бранд мениджърите в България I (гост лектор) SEMM525 Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)